Stå på! Vinnerkultur i barnevernet

ISBN: 82-7935-044-6

"STÅ PÅ!" er livsfilosofien som kommer til uttrykk i denne boken. Boken forteller historien om barnevernets ungdommer som kjempet og vant kunnskap og selvtillit. Boken retter krass faglig og økonomisk kritikk mot institusjonsbarnevernet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 285
Rabatt
Forfatter: Tor Prestmo

"STÅ PÅ!" er livsfilosofien som kommer til uttrykk i denne boken. Boken forteller historien om barnevernets ungdommer som kjempet og vant kunnskap og selvtillit. Disse ungdommene var med på å bygge opp Stiftelsen Havnøy til et alternativt tilbud for vanskeligstilte ungdommer i Tønsberg. Historien starter imidlertid i Tromsø så tidlig som i 1890 da ishavsskuta Havnøy ble bygd.

Boken retter krass faglig og økonomisk kritikk mot institusjonsbarnevernet. I boken hevdes også skolen å være barn og unges store problemprodusent, idet forfatteren tar oss med til sin barndoms skole, Ila i Trondheim:

"Lengre kom jeg ikke før smerten jog fra øret og nedover halsen. Det kjentes ut som øret ble revet av da Ugla hogg kloa rundt øreflippen og heiste meg opp etter denne. Deretter dro hun meg etter øret mellom pultene og frem til kateteret."

Med vekt på ressurstenkning, verdiskapning og modellæring, samt med en grunnleggende "bry seg om-kultur", dokumenterer boken oppsiktsvekkende gode faglige og økonomiske resultater i Stiftelsen Havnøy. Og det for ungdommer som den offentlige skolen og barnevernet hadde gitt opp.


 Tor Prestmo ledet Stiftelsen Havnøy i mer enn 10 år. Han har også arbeidet med barn og ungdom innenfor det offentlige barnevernet i mange år.


FORORD

EN VINNERKULTUR I BARNEVERNET!
John - en historie fra Finnes barnehjem i Trondheim

Del 1 - BARNEVERN OG SKOLE
Barnevernets institusjoner
Barnevernets ungdommer
Skolen - barnevernets problemprodusent?
Ugla - læreren ved Ila-skolen i Trondheim
Skomaker Kvam - et fristed
Barnevernsbarnas usynlige handikap
Farvel til institusjonsbarnevernet ... med Adresseavisens hjelp

Del 2 - HAVNØY
En trang fødsel
Rekordfart
Stiftelsen Havnøy
En organisk organisasjon
Sosialpedagogisk idégrunnlag
Åtte avdelinger
Skjærgårdstjenesten
Stall Havnøy
Skolen vår

Del 3 - ØKONOMI
Barnevernets ungdom ... verdiskapere i lokalsamfunnet
Butikken Havnøy - resultater 1992 til 1997
Salg av egne produkter og tjenester
Lønn og kostnader for ungdommene
Overskuddet - hvor ble det av?
Hvem er dyrest i barnevernsklassen?

Del 4 - ETTERUNDERSØKELSEN
Spørreskjema og intervju
Hvor kom ungdommene fra?
Begynte og sluttet
Hva ble ungdommene skrevet ut til?
Hvor mange og hvem svarte på spørreskjemaet?
Første møte med Havnøy
Brydde ansatte seg?
Hvem betydde mest?
Tror vi på ungdommene?
Hva lærte ungdommene?
Kontakt med foreldre
Hva gjør ungdommene i dag?
Drømmer om fremtiden

AVSLUTNING
Et lite eksempel på oppbygging av tilbud integrert i lokalsamfunnet

MANIFEST FOR FREMTIDENS BARNEVERN


Utgitt i august 2004