Styrebordet. Tolv erfarne ledere om god styreskikk

ISBN: 978-82-995331-1-9

En inspirerende og idérik bok med erfaringer og råd om styrearbeid fra tolv svært erfarne ledere• Thor Reidar Andersen • Kristin Clemet • Grete Faremo • Jon R. Gundersen • Svein S. Jacobsen • Leif Frode Onarheim • Christian Ringnes • Bente Sollid-Hansen • Christian H. Thommessen • Øyvind Thorsby • Harald Tyrdal • Bjørg Ven•
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 790
Rabatt
Forfatter: (red.) Thorsby Øyvind

• Thor Reidar Andersen • Kristin Clemet • Grete Faremo • Jon R. Gundersen • Svein S. Jacobsen • Leif Frode Onarheim • Christian Ringnes • Bente Sollid-Hansen • Christian H. Thommessen • Øyvind Thorsby • Harald Tyrdal • Bjørg Ven øser av sine erfaringer og forteller hva de mener er viktig for å gjøre en god styrejobb og hvordan de selv jobber. Du får praktiske tips om hva som er god styreskikk, og konkrete råd og innspill til hva du bør gjøre før, under og etter et styremøte.

Klikk her for å gå til hovedsida for styrebøkeneMer informasjon om PwC finner du på PricewaterhouseCoopers


Øyvind Thorsby er partner i PricewaterhouseCoopers. Bokens øvrige forfattere og bidragsytere er Håvard S. Abrahamsen, Leif Arne Jensen, Fredrik Melle, Geir Haglund, Jan Arild Brandt, Jonas Gaudernack, Tore Bråthen, Anne Cathrine Sundby, Morten Huse, Øyvind Bøhren, Tonje Vegarud, Samir Sharma, Sigurd Knudtzon og Dag Bredal.


Boken er delt opp i fem hoveddeler som setter fokus på hva man bør gjøre før, under og etter styremøter, i tillegg til forbedringsområder. Blant temaene som behandles er:

• Sammensetningen av styret
• Utskiftning av styremedlemmer 
• Hva kreves sv styret?
• Forholdet til revisor
• Styrets valg av arbeidsform
• Styrearbeid i offentlige selskaper
• Når det ikke fungerer
• Styret i strategiprosessen
• Den nye økonomien
• Forberedelser til styremøtet
• Under styremøtet
• Styret som kollegium
• Styresaker
• Styreprotokollen
• Oppfølgingen
• Honorering av styret
• Bruk av styreforsikring
• Evaluering av styrearbeidet
• Forbedringsmuligheter
• mm


En inspirerende og idérik bok med erfaringer og råd om styrearbeid fra tolv svært erfarne ledere