Sykehusfødselen tar form

ISBN: 82-7935-026-8

Denne boka skildrer denne overgangsperioden, og setter den inn i en kulturhistorisk sammenheng. En nærstudie av fødeklinikken E.C. Dahls Stiftelse i Trondheim i begynnelsen av det 20. århundre gir et innblikk i de store prosessene som fant sted på overgangen fra hjemmefødsel til klinikkfødsel, ikke minst for den fødende selv.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 245
Rabatt
Forfatter: Tora Korsvold

I de første tiårene av det 20. århundre skjedde det en overgang fra hjemmefødsel til fødsel på sykehus. Et nytt fødesystem bredte seg med følgende kjennetegn: En kvinne som føder skal føres til et særskilt hus der det er reint og sterilt. Der skal hun kles i spesielle klær, og føde sitt barn i liggende stilling omgitt av profesjonelle hjelpere. Denne overgangen skjedde ikke uten kompetansestrid, ikke minst mellom jordmødre og leger.

Denne boka skildrer denne overgangsperioden, og setter den inn i en kulturhistorisk sammenheng. En nærstudie av fødeklinikken E.C. Dahls Stiftelse i Trondheim i begynnelsen av det 20. århundre gir et innblikk i de store prosessene som fant sted på overgangen fra hjemmefødsel til klinikkfødsel, ikke minst for den fødende selv. Ved hjelp av ulike perspektiver analyseres organisering, samspill, konflikter, erfaringer, normer og verdier innen fødselsomsorgen i en tid da den tradisjonelle kvinneformede fødselsomsorgen kom under press.

Boka er av særlig interesse for helsepersonell og studenter innen helsefaglig utdanning, men bør også være spennende lesning for alle med interesse for helse- og sosialpolitiske emner.


Tora Korsvold (f. 1952) er dr.art. og forsker ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.  


Kapittel 1 
FØDSELSOMSORGEN I ENDRING
Kapittel 2 
ENDRINGER I FØDSELSOMSORGENS KUNNSKAPSFORMER PÅ 1700- OG 1800-TALLET
Kapittel 3 
«JORDMOR. EGEN FØDSELSKLINIK» EN MELLOMSTASJON
Kapittel 4 
OPPRETTINGEN AV E.C. DAHLS STIFTELSE 1908
Kapittel 5 
DE FØDENDE - ET UORGANISERT KOLLEKTIV
Kapittel 6 
OMORGANISERING AV FØDSELSOMSORGEN
Kapittel 7 
FRA STUE TIL SAL
Kapittel 8 
FØDSELEN, OMSORGEN OG HJELPERNE

Noter 
Kilder og litteratur 
Stikkordregister


Om de store prosessene som fant sted på overgangen fra hjemmefødsel til klinikkfødsel.