Torskekrig! Om forutsetninger og rammer for kyststatens bruk av makt

ISBN: 978-82-7935-305-8

Kunnskap om torskekrigene kan bidra til å øke innsikten i hvordan ressurskonflikter i de nordlige havområdene kan utspille seg, og til økt forståelse for hva som skaper og begrenser kyststaten Norges handlingsrom i en potensiell ressurskonflikt.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 345
Rabatt
Forfatter: Jacob Børresen
torskekrig_250
Screen Shot 2017-06-19 at 18.45.11

Kan Norge havne i en militær konflikt i det 21. århundre? Hva gjør vi i så fall i en slik situasjon? Denne boka har som bakteppe at muligheten for konflikt om ressursene i Norges tilstøtende havområder er økt etter den kalde krigens slutt. En ressurskonflikt i nordområdene vil neppe utløse regulær krig, men kan få en militær dimensjon.

Den eneste ressurskonflikten i vår del av verden av noe omfang i nyere tid, og der militære midler ble tatt i bruk, er de såkalte torskekrigene mellom NATO-landene Island og Storbritannia mellom 1958 og 1976. Konflikten oppsto fordi Island ensidig utvidet sin fiskerigrense og stengte britiske trålere ute fra deres tradisjonelle fiskefelt. Storbritannia satte inn Royal Navy for å beskytte trålerne mot den islandske kystvakta, som forsøkte å hindre det britiske fisket. Konflikten endte med full islandsk seier.

Kunnskap om torskekrigene kan bidra til å øke innsikten i hvordan ressurskonflikter i de nordlige havområdene kan utspille seg, og til økt forståelse for hva som skaper og begrenser kyststaten Norges handlingsrom i en potensiell ressurskonflikt.


Jacob Børresen (f. 1943) er tidligere marineoffiser med bakgrunn som sjef på undervannsbåt og fregatt, som planlegger og leder av militære øvelser og operasjoner, og som militær stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han arbeider nå som frittstående konsulent innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk, forsvarshistorie, strategi og militærteori.


Introduksjon
Takk

Prolog – Torskekrig!

Del I Teori og bakgrunnsmateriale
Kapittel 1 Om maktens rolle og funksjon i forholdet mellom stater
Kapittel 2 Om utviklingen innenfor internasjonal havrett

Del II Torskekrigene 1958–1976
Kapittel 3 Torskekrigenes røtter
Kapittel 4 Første torskekrig 1958–1960 – striden om Islands utvidelse av fiskerigrensen til tolv nautiske mil
Kapittel 5 Andre torskekrig 1972–1973 – striden om Islands utvidelse av fiskerigrensen til femti nautiske mil
Kapittel 6 Tredje torskekrig 1975–1976 – striden om Islands utvidelse av fiskerigrensen til 200 nautiske mil
Kapittel 7 Konklusjon

Epilog – Konsekvenser for innrettingen av Norges forsvar
Litteratur
Ordliste


Utgitt i mai 2011