Still et spørsmål

Å ta andres perspektiv

Sentrale artikler av G.H. Mead om sosialisering og identitet. Redigert og med en introduksjon av Sveinung Vaage. Pragmatismen har de senere år fått en renessanse innenfor filosofi og samfunnsvitenskap og er representert gjennom betydningsfulle og ulike forfattere som Richard Bernstein, Jürgen Habermas og Richard Rorty og i sentrale debatter om modernitet/postmodernitet og kommunitarisme/liberalisme.
untitled-1