Arkitekturguide for Norge

ISBN: 978-82-7935-031-6

Arkitekturguide for Norge er en veiviser for et bredt publikum inn i Norges rike og spennende bygningsverden. Boken er den første arkitekturguiden for Norge, og gjør Norges rike bygningsverden tilgjengelig for et bredt publikum.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 385
Rabatt
Forfatter: Arne Gunnarsjaa

Norge har en rik arkitekturarv. Denne arven er en viktig del av vår kulturhistorie. Det beste i dagens arkitektur står imidlertid ikke tilbake for tidligere tiders byggekunst i Norge. Men landets bygningsverden er sammensatt og spredt, og de fleste trenger en veileder for å kunne "lese", se og forstå denne delen av kulturhistorien. Denne arkitekturguiden er en slik veileder.

Innledningsvis gis et kort riss av landets arkitekturhistorie. Deretter følger en systematisk presentasjon av både eldre tiders byggverk og dagens arkitektur. Fremstillingen er organisert i fem hoveddeler: Agder-fylkene, Vestlandet, Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. På denne måten får alle byggverkene en lokal forankring, samtidig som de presenteres innenfor en regional og nasjonal kontekst.

Boken er den første arkitekturguiden for Norge, og gjør Norges rike bygningsverden tilgjengelig for et bredt publikum. Samtidig vil den være av særlig interesse for arkitekter, for skoleverket og for studenter innenfor arkitektur og estetiske fag.


Arne Gunnarsjaa (f. 1939) er sivilarkitekt MNAL og tidligere domkirkearkitekt ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, også kalt Nidarosdomen bygghytte. Han har lang og bred erfaring fra egen arkitektpraksis og som fagskribent. Gunnarsjaa har vært formann for Norges Kunstnerråd og sekretær i Statens byggeskikkutvalg. Han har utgitt \"Arkitekturleksikon\" (1999, ny utgave 2007), \"Arkitekturhistorie\" (2001), \"Arkitekturguide for Norge\" (2002) og \"Norges arkitekturhistorie\" (2006) på Abstrakt forlag.  


Forord
Litt om Norge - arkitektur - og guiden
Norge vertikalt - fra fjelltopp til havbunn
Norge horisontalt - "Nordvegen" - og litt historie
Østlandet
- Innledning
- Østfold
- Akershus
- Oslo
- Hedmark
- Oppland
- Buskerud
- Vestfold
- Telemark
Agder-fylkene
- Innledning
- Aust-Agder-kysten
- Vest-Agder-kysten
- Aust-Agder innland
Vestlandet
- Innledning
- Rogaland og Sunnhordland
- Resten av Hordaland
- Sogn og Fjordane
- Sunnmøre
Midt-Norge
- Innledning
- Romsdal og Nordmøre
- Sør-Trøndelag
- Nord-Trøndelag
Nord-Norge
- Innledning
- Helgeland - mest sør for polarsirkelen
- Resten av Helgeland - og så Salten
- Ofoten og Vesterålen
- Lofoten
- Troms
- Finnmark
Svalbard
Litteratur - ordnet etter emne og utgivelsesår
Ordforklaringer


Arkitekturguide for Norge er en veiviser for et bredt publikum inn i Norges rike og spennende bygningsverden. Boken er den første arkitekturguiden for Norge, og gjør Norges rike bygningsverden tilgjengelig for et bredt publikum.