Arkitekturhistorie

ISBN: 978-82-7935-019-4

En første innføring i «den vestlige verdens» byggekunst, helt fra Midtøstens første enkle hus fra rundt 8000 f.Kr. fram til dagens byggverk. Gjennomillustrert.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 275
Rabatt
Forfatter: Arne Gunnarsjaa

Arkitektur – også kalt byggekunst eller stedskunst – utgjør en helt sentral del av vår kulturhistorie: historien om våre bygde omgivelser. Men denne historien er ikke alltid like lett å tyde. Denne korte arkitekturhistorien er en verdifull veileder til denne spennende delen av vår kulturhistorie. Den gir en første innføring i «den vestlige verdens» byggekunst, helt fra Midtøstens første enkle hus fra rundt 8000 f.Kr. fram til dagens byggverk. Hovedtrekk i norsk kultur- og arkitekturhistorie er også med. Teksten er gjennomillustrert med over 200 strektegninger og kronologiske tabeller.

Boken er ny i sitt slag, og gjør byggekunstens spennende historie tilgjengelig for et bredt publikum. Samtidig vil denne arkitekturhistorien være av særlig interesse for skoleverket og for studenter innen arkitektur og estetiske fag.


Arne Gunnarsjaa (f. 1939) er sivilarkitekt MNAL og tidligere domkirkearkitekt ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, også kalt Nidarosdomen bygghytte. Han har lang og bred erfaring fra egen arkitektpraksis og som fagskribent. Gunnarsjaa har vært formann for Norges Kunstnerråd og sekretær i Statens byggeskikkutvalg. Han har utgitt \"Arkitekturleksikon\" (1999, ny utgave 2007), \"Arkitekturhistorie\" (2001), \"Arkitekturguide for Norge\" (2002) og \"Norges arkitekturhistorie\" (2006) på Abstrakt forlag.


Forord 
Hva er historie?
Eldre tid 
• De første boliger 
• Gudinners, guders og herskeres bolig 
• Minoisk arkitektur 
• Mykensk arkitektur 
Antikken – og litt før:
• Gresk arkitektur 
• Etruskisk arkitektur 
• Romersk arkitektur 
Middelalder 
• Bysantinsk arkitektur 
• Tidlig middelalder 
• Romansk arkitektur 
• Stavverk og lafteverk 
• Gotikk 
Nyere tid 
• Renessanse 
• Manierisme 
• Barokk og rokokko 
• Klassisisme 
• Historisme 
• Sveitserstil og dragestil 
• Modernisme 
• Postmodernisme 
Kronologiske tabeller 
Litteratur og illustrasjoner


En første innføring i «den vestlige verdens» byggekunst, helt fra Midtøstens første enkle hus fra rundt 8000 f.Kr. fram til dagens byggverk. Gjennomillustrert.