Christian Gierløff – en stor norsk folkeopplyser

ISBN: 978-82-7935-403-1

Denne boken er i hovedsak et utvalg av Gierløffs egne tekster, samt hvordan andre oppfattet Gierløffs forfatterskap og virke.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 387
Rabatt
Forfatter: Asbjørn Johannessen

Christian Gierløff (1879-1962) var en stor folkeopplyser i Norge. På den første halvdelen av 1900-tallet utga han cirka 60 bøker, de fleste sakprosa. Det var to saker han var spesielt opptatt av: Boligsaken – å forbedre det som da var gjennomgående en elendig boligstandard, og skogsaken – der han var opptatt av den brutale avskogingen, både i Norge og globalt.

Gierløff hadde et enormt bredt interessefelt og skrev om mange temaer. Han utga en rekke bedrifts- og organisasjonshistorier, samt mange biografier, blant annet om sine venner Edvard Munch og Knut Hamsun.

Denne boken er i hovedsak et utvalg av Gierløffs egne tekster, samt hvordan andre oppfattet Gierløffs forfatterskap og virke.


 Asbjørn Johannessen er sosiolog og pensjonert førstelektor fra OsloMet – Storbyuniversitetet. Han har sammen med Line Christoffersen og Per Arne Tufte utgitt en rekke bøker om samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.


 


I salg fra 22. juli 2021.