DDR

ISBN: 978-82-7935-268-6

"DDR – Det det var. Østtysk kultur- og hverdagshistorie" undersøker det store og interessante området som befinner seg mellom disse ytterpunktene. Boken inneholder bidrag fra en rekke norske og tyske forfattere med ekspertise på ulike sider ved DDR.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 395
Rabatt
Forfatter: (red.) Jon Raundalen, Benedikt Jager

DDR eksisterte i 40 år. Republikkens 17 millioner innbyggere levde sine liv og gjorde det beste de kunne ut av situasjonen. Dette allmennmenneskelige perspektivet på DDR har gitt opphav til både de hjerteskjærende historiene om undertrykkelse og de nostalgiske oppvekstminnene som preger vår oppfatning av DDR i dag. Med få unntak har den siste tidens bøker og filmer om DDR enten ensidig rettet søkelyset mot Stasi og undertrykkelsesapparatet, eller dyrket DDR-hverdagens særegenheter i det forskjønnende lyset som har fått betegnelsen ”Ostalgie”.

"DDR – Det det var. Østtysk kultur- og hverdagshistorie" undersøker det store og interessante området som befinner seg mellom disse ytterpunktene. Boken inneholder bidrag fra en rekke norske og tyske forfattere med ekspertise på ulike sider ved DDR. Gjennom kapitler om blant annet billedkunst, teater, film, litteratur og musikkliv, og kapitler med perspektiver på forbruk, oppvekst, kjønnsrelasjoner og idrettens betydning i samfunnet, blir leseren tatt med på en reise gjennom DDRs kultur- og hverdagshistorie som aldri før har blitt tilbudt på norsk.


Benedikt Jager er førsteamanuensis i tysk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet i Stavanger. Jon Raundalen er førsteamanuensis i filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU.


Benedikt Jager og Jon Raundalen 
Innledning

Benedikt Jager
Et kort riss av den østtyske kulturpolitikken fra 1949 til 1990

Manfred Jäger og Hannes Krauss 
Kulturpolitikk i DDR på 70-tallet

Jannicke Systad Jacobsen
Sandmann – The Rise and Fall of a Socialist Superman

Elin Nesje Vestli
Mellom sensur og sivilkurasje – teater i DDR

Jon Raundalen
Filmen i DDR

Jon Raundalen
Westernfilmen i DDR

Harald Herresthal 
Musikken i sosialismens tjeneste – noen glimt fra musikklivet i DDR

Michael Rauhut
Dans på Titanic – Tamara Danz og Silly skrev et oppsiktsvekkende kapittel i DDR-rockens historie

Jan Brockmann
Kunsten å arve – maleri og skulptur i DDR

Jan Brockmann 
Tre tegnere med eget kompass

Benedikt Jager
Mellom den poetokratiske drømmen og lojalitetens revesaks – om det litterære landskapet i DDR

Elin Nesje Vestli 
Barne- og ungdomslitteratur

Kjetil Berg Henjum
Språket i DDR

Benedikt Jager
Den politiske vitsen og dens relasjon til maktens underbevissthet

Benedikt Jager
Die Stasi war mein Eckermann – Stasi og det kulturelle feltet

Thomas Wegener Friis og Helmut Müller-Enbergs
Markus Wolf (1923–2006)

Jon Raundalen
Radio og fjernsyn i DDR

Kjetil Berg Henjum
Adolf Hennecke og aktivistbevegelsen

Stefan Krankenhagen og Patrick Klein
Om forturnere, fireårsplaner og mesterstjerner – et samlet blikk på DDR-idrettens historie

Patrick Klein
Katarina Witt eller "The Biggest Loser"

Anna Kaminsky
"Det var nesten aldri noe å få, men livet var tryggere" – om produksjon, distribusjon og konsum i DDR

Karl-Heinz Rüther og Petra Rüther
Eisenhüttenstadt – grunnleggelsen av en sosialistisk by

Katrine Fangen
Klasse, kultur og ungdom i 80-årenes DDR

Stefan Wolle
Kjærlighet i diktaturets tid – familie og befolkningspolitikk i DDR

Kronologi

Forkortelser

Personregister

Bidragsytere


Utgitt i november 2009