Still et spørsmål

En stillferdig omveltning i matveien. Kulinarisk entreprenørskap blant etniske minoriteter

Denne boka er basert på feltarbeid og intervjuer med 90 eiere med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo. Den tar opp hvordan byrommet er blitt forandret og preget av de etniske minoritetenes entreprenørvirksomhet.
thumb_e28b7b74cf5c249c803b224392da207c