Etikk og økonomi – en innføring

ISBN: 978-82-7935-037-8

En grunnleggende innføringsbok i etikk for økonomisk/administrative studier.Boken fokuserer på hvorfor det kan være viktig å skille mellom at noe er økonomisk av natur og at det har en økonomisk side, og på etiske problemstillinger knyttet til forholdet mellom miljøpolitikk og økonomisk rasjonalitet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 369
Rabatt
Forfatter: Frode Nyeng

Denne boken dekker behovet for en grunnleggende innføringsbok i etikk for de økonomisk/administrative studier, men er også utfordrende lesning for alle samfunnsengasjerte mennesker. Forfatteren stiller spørsmål som: Hva er forholdet mellom økonomisk rasjonalitet og liberale grunnverdier? Kan bedriften ses som et verdifellesskap – eller som et sett av kontrakter mellom opportunistiske enkeltindivider? Kan det økonomiske språket true vår sosiale kapital?

Boken fokuserer på hvorfor det kan være viktig å skille mellom at noe er økonomisk av natur og at det har en økonomisk side, og på etiske problemstillinger knyttet til forholdet mellom miljøpolitikk og økonomisk rasjonalitet.

Hvordan er egentlig forholdet mellom moral og lønnsomhet? På hvilken måte kan dydsetikk og nærhetsetikk utfylle næringslivsetikken? Hvor går grensen for bedriftens moralske og sosiale ansvar?

I tillegg drøftes mange samfunnsmessige fenomener som egoisme, valgfrihet, dypøkologi, jakten på mening, markedets etiske grenser, moralske normer og egennytte. Også spørsmål om postmoderne usikkerhet og forholdet mellom materiell velferd og livskvalitet står sentralt. Boken har en dyp og mangfoldig forankring i den filosofiske etikken, samtidig som den er rik på eksempler knyttet opp mot marked, næringsliv og økonomisk teori.


Frode Nyeng (f. 1970) er dosent i filosofi og økonomi ved Trondheim Økonomiske Høgskole (HiST). Han har utgitt en rekke bøker, bl.a. \"Etiske teorier\" (1999), \"Det autentiske menneske\" (2000), \"Etikk og økonomi\" (2002), \"Eksistensens filosofi\" (2003), \"Vitenskapsteori for økonomer\" (2004), \"Forbruk\" (2004, som medforfatter), \"Kan organisasjoner føle?\" (2005, red. sammen med Grete Wennes), \"Følelser\" (2006), \"A not very american perspective on Corporate Social Responsibility (2007) og \"Nytelse\" (2010).


Forord
Innledning - mytene om verdifrihet

DEL I - Grunnleggende verdibetraktninger
1 Etikk og økonomi - et felles opphav, en felles kjerne?
2 Sosiale normer og etiske verdier
3 To typer etikk - om det rette og det gode
4 Markedet som sosial praksis
5 Grunnlagsetikk og områdeetikk - teori og anvendelse?
6 Postmoderne usikkerhet
Oppsummering og oppgaver

DEL II - Verdi- og rasjonalitetsbegreper
7 Rasjonelle valg - midler, mål og preferanser
8 Mennesket som målbevisst og ekspressivt vesen - jakten på mening
9 Velferd, livskvalitet og lykke
10 Økonomisk rasjonalitet og liberale verdier
11 Markedets etiske berettigelse og begrensninger
Oppsummering og oppgaver

DEL III - Næringslivsetiske grunnspørsmål
12 Virkeligheten som økonomisk virkelighet - verdier og persepsjon
13 Mikro- og makroproblemer i næringslivsetikken
14 Bedriften som fellesskap og moralsk aktør
15 Individuell frihet og autonomi i næringslivet
16 Økonomisk virksomhet og sosial kapital
17 Økonomisk virksomhet og naturkapital
Oppsummering og oppgaver

DEL IV - Utvalgte næringslivsetiske emner
18 Moral og lønnsomhet
19 Den nye forbrukeren
20 Fire forsvarstaler for markedsliberalismen
21 Egoisme - viktige begrepsmessige skillelinjer
22 Næringslivsetikk - ettertankens kontra følsomhetens etikk
Oppsummering og oppgaver

Ordforklaringer
Noter
Litteratur/Referanser
Stikkordregister


En grunnleggende innføringsbok i etikk for økonomisk/administrative studier.