Still et spørsmål

Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge

I "Evig din?" presenteres dagens mangfold av ekteskaps- og samlivstradisjoner. Det gjøres rede for både den sivile lovgivningen og for læren innenfor de ulike tros- og livssynssamfunnene.
thumb_53246d7acb38a73954f620f8871fb8d0