Følelsenes filosofi

ISBN: 978-82-7935-203-7

Boken er ment å gi leseren en bedre forståelse av egne følelser gjennom å slå en bro mellom den enkeltes konkrete erfaring og den dypere forståelsen filosofien kan bidra med. Samtidig gir boken et systematisk grunnlag for dem som i sine fag og profesjoner trenger å forholde seg til følelser.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 257
Rabatt
Forfatter: Hans Herlof Grelland

Hva er følelser, hva betyr de, og hvordan skal vi hanskes med dem? Dette er spørsmål denne boken stiller. Mange filosofer har vært opptatt av følelsene, og vurdert dem svært forskjellig. Denne boken gir en lettfattelig og moderne innføring i følelsene og deres betydning fra en filosofisk synsvinkel.

Følelsene handler om vår identitet og vårt umiddelbare forhold til oss selv og til verden. Gjennom følelsene - enten det er glede, sorg, angst, sinne, frykt eller fortvilelse - tar vi spontant stilling til virkeligheten, før vi rekker å tenke og analysere.

Følelsene gir oss innsikt i hvem vi er, og hvilke verdier vi har. Men vi kan ikke la følelsene styre alene. Vi må reflektere over dem, ikke bare for å forstå oss selv, men også for å forstå andre. Følelser kan gi en innsikt som vi ikke kan få på annen måte. Men følelser kan også villede oss fordi de kan være uttrykk for feiltolkninger av virkeligheten. Derfor er det et samspill mellom følelser og fornuft som skaper det beste grunnlaget for innsikt og mestring av livets mange sider.

Boken er ment å gi leseren en bedre forståelse av egne følelser gjennom å slå en bro mellom den enkeltes konkrete erfaring og den dypere forståelsen filosofien kan bidra med. Samtidig gir boken et systematisk grunnlag for dem som i sine fag og profesjoner trenger å forholde seg til følelser.


Hans Herlof Grelland er master i filosofi og professor i kvantefysikk ved Høgskolen i Agder, der han også underviser i filosofiske emner. Han har flere internasjonale publikasjoner innen feltet fenomenologisk filosofi. Grelland har erfaring fra kommunikasjonsgrupper, sjelesorggrupper og grupper som arbeider med personlig vekst. Han har brede kunnskaper fra så vel et faglig ståsted som fra sitt praktiske arbeid med mennesker.


Forord 
Innledning

Kapittel 1 - Tegn
Ideer (betydninger) innstiftes ved tegn
Følelser som tegn
Tegn og angivelse: Det enkelte konkrete

Kapittel 2 - Selvet, jeget og angsten
Selvet: Det jeg angir når jeg sier "jeg"
Selv-bevisstheten
Prerefleksiv bevissthet
Frihet og intethet
Jeget og angsten
Jeget som livsstrategi
Fantasien og tiden
Å ha en kropp og å være en kropp
Jeg - og den andre
Jeg - og mitt
Hva vil det si å eie noe?
Å eie min mulighet

Kapittel 3 - Hva er følelser?
Følelser som forhold
Følelser som tegn
Følelser og prerefleksive verdier
Følelsen som fenomen og sekundærfølelser
Hvilke følelser finnes?
Følelsene og jeget

Kapittel 4 - Sorg er å miste seg selv
Sorg er å miste
Sorg er å miste seg selv
Sorgens figur: Gråt

Kapittel 5 - Fortvilelse: Ikke å ville være seg selv
Å forholde seg til seg selv
Fortvilet ikke å ville være seg selv
Ikke å ville være slik jeg er
Fortvilelsens mønstre
Unnvikelsen og livsløgnen
Fortvilelsens figur: Spenningen
Fortvilelsens mulighet og terapiens paradoks

Kapittel 6 - Sinne: Å gjøre verdier gjeldende
Sinnets figur
Sinnets visdom

Kapittel 7 - Frykt

Kapittel 8 - Fryd
Hva er fryd?
Frydens figur
Angst og fryd
Forelskelse

Kapittel 9 - Glede
Gleden hos Søren Kierkegaard
Hva er glede?

Kapittel 10 - Medfølelse

Kapittel 11 - Angst og angstens filosofer
Angstens mening
Angstens filosofi - innledning
Angsten hos Søren Kierkegaard
Angsten hos Martin Heidegger
Angsten hos Jean-Paul Sartre
Motstrategier mot angst
Eksistensiell angst og angstlidelser
Angst og fryd

Kapittel 12 - Følelser: Tegn og virkelighet

Kapittel 13 - Hva gjør vi med våre følelser?
Følelsene er en kilde til innsikt
Følelsene er viktige som del av livet
Faren ved fortrengning av følelser
Når følelsene tar overhånd
Følelser må samspille med fornuft, med refleksjon
Medfølelsen er grunnlaget for solidaritet og kjærlighet
Følelsene er grunnleggende for etikken

Kapittel 14 - Pedagogiske og terapeutiske perspektiver
Skisse til en følelsesbasert (emotiv) etikkpedagogikk
Tanker om følelsesterapi (emotiv terapi)

Stikkordliste


Utgitt i november 2005