Fortelling i film og tv-serier. Analyse av dramaturgi og visuell utforming

ISBN: 82-7935-159-0

Fortelling i film og tv-serier presenterer en analyse av dramaturgi og visuell utforming i film og tv-serier. Boka analyserer tre ulike produksjoner som ble produsert for å vises både på tv og på kino. En versjon tilpasset tv-mediet og en annen tilpasset kinomarkedet. Dette materialet er unikt med hensyn til å drøfte forskjeller og likheter mellom film og tv.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Audun Engelstad

Fortelling i film og tv-serier presenterer en analyse av dramaturgi og visuell utforming i film og tv-serier. Boka analyserer tre ulike produksjoner som ble produsert for å vises både på tv og på kino. En versjon tilpasset tv-mediet og en annen tilpasset kinomarkedet. Dette materialet er unikt med hensyn til å drøfte forskjeller og likheter mellom film og tv.

En rekke sentrale personer fra film- og tv-bransjen har blitt intervjuet. Det anvendes flere intervjusitater i hvert kapittel, og disse poengterer eller problematiserer temaene som drøftes.

Denne boka er original ved at den er den første som tar ordentlig for seg miniserien som fortellerform.

Boka er beregnet på to typer lesere: studenter på universitets- og høyskolenivå, der boka vil passe inn i undervisning om produksjonsanalyse og fortellerteori i film og tv, samt folk som arbeider praktisk med film.


 Audun Engelstad er førsteamanuensis i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer.Utgivelsesdato

Forord

Innledning: Samproduksjonens doble utfordring
- Når forskjellene teller
- Forskjellige former for dramaserie
- Kombinasjonsmodellen som gjenstand for analyse
- Tre eksempler på samproduksjon

Handlingens omfang
- Det de ekstra minuttene viser
- Betydningen av komplementære scener
- En form for adaptasjon
- Orkestrering av rollefigurer

Ensemblehistoriens skiftende interessefokus
- Norsk problem(melo)drama
- Mange karakterer sprer handlingen
- Kriminalgåtens funksjon

Aktinndelinger og vendepunkt
- En spillefilm i miniformat
- Miniseriens forhold til akter
- Episodens bruk av spenningstopper
- Fra fire episoder til tre akter

Dramatisk fremdrift
- Klimaksenes plass i handlingen
- Gjentakelsens plass i handlingen
- Målrettet handling og komplekse plot

Visuell utforming
- Nye virkemidler med ny teknologi
- Klassisk billedkomposisjon og tradisjonelle klipp
- To kameraer og dynamiske arrangementer

Konklusjon: Forskjeller og likheter
- Sekvensoversikt
- Bryllupet
- Etterfølgeren

Samproduserte filmer der versjonene er forskjellige

Referanseliste

Register