Still et spørsmål

Fortelling i film og tv-serier. Analyse av dramaturgi og visuell utforming

Fortelling i film og tv-serier presenterer en analyse av dramaturgi og visuell utforming i film og tv-serier. Boka analyserer tre ulike produksjoner som ble produsert for å vises både på tv og på kino. En versjon tilpasset tv-mediet og en annen tilpasset kinomarkedet. Dette materialet er unikt med hensyn til å drøfte forskjeller og likheter mellom film og tv.
engelstad-fortelling-i-film