Globalisering og individualisering. Bind 3 - Krig og terror

ISBN: 978-82-7935-063-7

Bind 3 - Krig og terror - Viser hvordan begreper som fremmede og fiender, krig og fred, angrep og forsvar, forbrytelse og terror, stat og suverenitet har endret seg etter den kalde krigen og terrorangrepet på New York.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 225
Rabatt
Forfatter: Ulrich Beck

Bind 3 - Krig og terror - undersøker hvordan sentrale begreper som fremmede og fiender, krig og fred, angrep og forsvar, forbrytelse og terror, stat og suverenitet har endret seg etter den kalde krigen og 11. september 2001.

Beck viser hvordan forholdet mellom folkeretten og menneskerettighetene ble kastet om med Kosovokrigen, og påpeker faren for at den militære humanismen kan bli et nytt korsriddervelde for menneskerettighetene.

Med bortfallet av den kommunistiske fiende startet "staten uten fiender" jakten på den tapte fiende, på stadig nye fiendebilder. Med terrorangrepet på New York fikk Bush sin fiende.

For Beck er 11. september globaliseringens og nyliberalismens Tsjernobyl, og kan også bli demokratiets Tsjernobyl: Hvis overvåkningsstaten blir svaret på terrorismen, er dette "ensbetydende med en seier for terroristene, ettersom de moderne landene dermed berøver seg selv det som gjør dem attraktive og overlegne: frihet og demokrati".

"Krig og terror" er bind 3 i "Globalisering og individualisering" som samler nyere tekster av Ulrich Beck knyttet til bestemmelsen av det andre moderne og dets viktigste tendens: globalisering og individualisering. Temaet forfølges i tekster om modernisering, globaliseringsteori, arbeid, frihet, fremmede, fiender, krig og terror gjennom tre bind:

Bind 1 - Modernisering og globalisering
Bind 2 - Arbeid og frihet
Bind 3 - Krig og terror

Professor Torben Hviid Nielsen gir en samlet introduksjon til tekstene i bind 1.


Ulrich Beck er professor i sosiologi ved Ludwig-Maximilians-Universität München og London School of Economics. Hans sosiologiske nyklassiker "Risikogesellschaft" (1986) etablerte risikosamfunnet som en helt sentral beskrivelse av det Beck kaller "det andre moderne", som senere er blitt forskningsprogrammet og bokserien "Zweite Moderne". Fra 1995 til 1997 var Beck medlem av den tyske regjeringens fremtidskommisjon. Beck holdt Eilert Sundt-forelesningen "Det kosmopolitiske samfunn og dets fiender" ved Universitetet i Oslo i 2000.

Bind 3 - Krig og terror

Hvordan naboen blir jøde
Den politiske konstruksjon av den fremmede i det refleksive moderne
- Ambivalens som eksistens
- Fabrikkert usikkerhet og universell fremmedhet
- Sivil og statlig konstruksjon og kontroll
- Fabrikkerte fiendebilder

Staten uten fiender
Militærvesen og demokrati etter den kalde krigen
- Fiendebildets sosiologi
- Den kalde krigens sosiologi
- Krigsfaren over: individualiseringen av samfunnet
- Staten uten fiender: fem fremtidsscenarier

Den postnasjonale krig
Folkerett, menneskerettigheter og militær humanisme
- Krigens moralsk-rettslige grunnlag
- Krigens militaristiske handlingslogikk

Ordenes taushet - om terror og krig
- Hva forstår vi ved globalt risikosamfunn?
- Terror og krig
- Økonomisk globalisering og nyliberalisme
- Stat og suverenitet
- Det globale risikosamfunnets muligheter

Make law, not war!
Internasjonal terrorisme og kosmopolitisk despotisme
- Krigen mot terror og pluralismens død
- Ny fundamentalisme og nye fiendebilder
- Ondskapens akse og Orwells 1984


Viser hvordan begreper som fremmede og fiender, krig og fred, angrep og forsvar, forbrytelse og terror, stat og suverenitet har endret seg etter den kalde krigen og terrorangrepet på New York.