God og ond makt

ISBN: 978-82-7935-265-5

Boken drøfter forholdet mellom styrende og styrte ved bruk av spenstige paralleller: fra kinesiske dynastiers vekst og fall, opprør og fornyelse i Ibn Khalduns samfunnsteori, maktgrunnlaget i afrikanske kongedømmer, prinsipper for desentralisering i det førkoloniale India til framveksten av demokratiene i Europa og Nord-Amerika.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 365
Rabatt
Forfatter: Geoff Mulgan

Hvordan bør statsmakten opptre, og hvorfor blir idealene for godt styresett så ofte forrådt? Når blir statens utøvelse av makt i folkets tjeneste til maktmisbruk? Hva må til for at en stat skal kunne tjene borgerne? Er staten virkelig i stand til å gjøre det gode, eller blir den før eller siden korrupt og kompromittert?

Dette er de sentrale spørsmålene Geoff Mulgan stiller i denne boken. Med førstehånds erfaring fra regjeringsarbeid og med eksempler fra fortid og nåtid besvarer han spørsmålene inngående og fra mange vinkler. Han drøfter forholdet mellom styrende og styrte ved bruk av spenstige paralleller: fra kinesiske dynastiers vekst og fall, opprør og fornyelse i Ibn Khalduns samfunnsteori, maktgrunnlaget i afrikanske kongedømmer, prinsipper for desentralisering i det førkoloniale India til framveksten av demokratiene i Europa og Nord-Amerika. Han trekker på tekster fra gresk filosofi, romersk statskunst, renessansens realpolitikk og europeisk og vestlig samfunnskunnskap fra opplysningstiden og fram til vår egen tid.

Gjennom historien har spørsmålet vært: Hva er en god stat og et godt styresett? Mulgans svar er enkelt: En god stat er ansvarlig overfor innbyggerne. Den ivaretar grunnleggende behov som krever kollektiv organisering. Men viktigst av alt: For ikke å forvitre må et godt styresett kontinuerlig og kraftfullt fornyes og utfordres, som regel fra utsiden av det politiske system.

Professor Øyvind Østerud har skrevet forord til den norske utgaven.

Oversatt av Jacob Børresen.


Geoff Mulgan arbeidet på 1980-tallet i byadministrasjonen i London. Han var deretter sjefsrådgiver for Gordon Brown før han etablerte tankesmien Demos, Storbritannias mest innflytelsesrike tankesmie ifølge Economist. Etter parlamentsvalget i 1997 arbeidet han for statsminister Tony Blair i flere roller, blant annet som Director of the Government's Strategy Unit og som Head of policy. Han forlot staben til Blair i 2004 og har siden vært tilknyttet flere ledende universiteter. Ifølge tidsskriftet Prospect er han en av Storbritannias hundre ledende \"public intellectuals\".  


Forord av Øyvind Østerud:
Statsstyret og maktens problem

Kapittel 1
Om den gode makten
- Hvordan tenke om makt
- Argumentets form

Kapittel 2
Statens opphav
- Styringsformenes røtter
- Kampen for å erobre staten
- Behovet for stater og problemet med "de andre"
- Vold, penger og tillit

Kapittel 3
Akselerert utvikling
- Kunnskap og forbindelser
- Systemer for tjeneste: framveksten av demokratisk velferdskapitalisme
- Verdens ujevne moralske landskap
- Moralsk framskritt

Kapittel 4
Staten som tjener
- Ansvar for beskyttelse
- Ansvar for velferd
- Ansvar for rettferdighet
- Ansvar for sannhet og kunnskap
- Betydningen av tjeneste
- Sosiale kontrakter
- Den gjensidige avhengighet mellom stat og folk
- Lykke og varige behov
- Menneskenes behov og statens rolle
- Familien som metafor

Kapittel 5
Staten som eiendom
- Krig og erobring
- De fire ansvarsområdenes mørke side

Kapittel 6
Den egennyttige staten
- Staten som universell maskin
- Fiksjoner og legitimitet
- Jakten på det permanente
- Lydighet og identitet

Kapittel 7
Moralske midler og moralske mål
- Statens særlige moral
- Lojalitetens dilemmaer
- Virkemidlenes dilemmaer
- Djevelens argumenter

Kapittel 8
Opprør og revolusjon

Kapittel 9
Varmt og kaldt demokrati
- Anti-demokrati
- Måter å begrense makten på
- Utskiftbarhet
- Lover og regler
- Skillelinjer
- Synlighet
- Makt i krisesituasjoner
- Representasjon
- Utvikling av likhet og demokrati i fellesskap
- Oligarki
- 'Et vesen som styrer sine egne handlinger'

Kapittel 10
Fremmedgjøring og sykluser

Kapittel 11
Vanedannende etikk
- Maktens fristelser og umoral
- Lederetikk
- Offisiell etikk
- Hvordan bør man lære etikk?
- Moralsk pluralisme og integrasjon
- Makten som gave

Kapittel 12
Folkelig engasjement
- Den passive politikkens ustabilitet
- De maktesløses makt
- Demokrati som samtale
- Handling som argument
- Betingede rettigheter
- Staten som infrastruktur

Kapittel 13
Foruroligende kunnskap som kilde til fornyelse
- Toleranse overfor flere veier til sannhet
- En åpen og etisk presse
- Statens avhengighet av kunnskap
- Gyldighetskontroll og triangulering
- Eksperiment og innovasjon - staten som laboratorium

Kapittel 14
Kunne én regjering tjene hele verden?
- Den moderne nasjonalstats to ansikter
- Grenser for statens handlinger utenlands
- Globalt styresett
- En postimperial verden
- Et globalt styresetts fire oppgaver
- Global beskyttelse
- Global velferd
- Global rettferdighet
- Global kunnskap
- Betinget globalt statsborgerskap

Kapittel 15
Tjeneste for framtiden

Kapittel 16
Staten som kunstverk
- Tjenestens sju tvetydigheter
- Å vurdere god makt
- Moral og endring

Oppsummering av argumentene

Noter

Register


Utgitt i juni 2009