Hijab i Norge. Trussel eller menneskerett?

ISBN: 82-7935-155-8

"Hijab i Norge" forklarer hva hijab og hijabbruk er og ikke er. Menneskerettighetene - religionsfrihet, vern mot diskriminering, ytringsfrihet og barns rettigheter - trekkes inn for å belyse grensene for myndighetenes handlingsrom.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: (red.) Njål Høstmælingen

Hijab. Et lite og eksotisk ord som har skapt stor debatt i Norge. Mange opplever dette muslimske tøystykket som en provokasjon og en trussel. Men hvem trues egentlig av hijaben? Kanskje det er mer treffende å tale om beskyttelse av kvinnen og kvinnefellesskapet, religionen eller minoriteten.

"Hijab i Norge" forklarer hva hijab og hijabbruk er og ikke er. Menneskerettighetene - religionsfrihet, vern mot diskriminering, ytringsfrihet og barns rettigheter - trekkes inn for å belyse grensene for myndighetenes handlingsrom.

Bakgrunnen for prosjektet er et seminar arrangert av Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Flere bidragsytere er trukket inn for å belyse hijaben/skautet som et mangfoldig og komplekst fenomen i samfunnet.

Blant artikkelforfatterne er noen av Norges fremste eksperter på området, fra fagmiljøer som antropologi, filosofi, pedagogikk, etnologi, sosiologi og rettsvitenskap. Stemmer fra den europeiske debatten er også med.

Norsk Folkemuseum og Internasjonalt Kultursenter og Museum er representert med utstillingen "Se meg som jeg er - muslimske kvinner forteller om sitt forhold til skaut/hijab".


Njål Høstmælingen er jurist og har vært tilknyttet Norsk senter for menneskerettigheter i Oslo siden 1992. Han arbeider nå med en doktorgradsavhandling om tros- og livssynsfrihet i Norge. Høstmælingen har utgitt flere bøker. Den siste er \"Internasjonale menneskerettigheter\" (Universitetsforlaget, 2003).Utgivelsesdato

Forord v/ Geir Ulfstein
Innledning v/ Njål Høstmælingen

DEL I: BAKTEPPE
Kari Vogt: Historien om et hodeplagg
Berit Thorbjørnsrud: Motstand mot slør / motstand med slør
Lena Larsen: Tekst, tolkning og sosial endring
"Se meg som jeg er", fotoutstilling
Aagot Noss: Hovudbunad og norsk drakttradisjon

DEL II: DEBATT
Thomas Hylland Eriksen: Hijaben og "de norske verdiene"
Andreas Føllesdal: Beskyttelse til besvær
Anthony Giddens: Forbud mot sin hensikt
Henri Peña-Ruiz: Symboler som splitter
Fareena Alam: Britisk assimilering
Ingvill Thorson Plesner: Erfaringer fra Tyskland og Frankrike

DEL III: RETTIGHETER
Tore Lindholm: Har folk rett til å bære religiøse symboler offentlig?
Birte Simonsen: Mangfold i skolen
Lucy Smith: Barnerett og foreldrerett
Kristin Mile: Diskriminering av kvinner
Ronald Craig: Hijab og etnisk diskriminering i arbeidslivet
Njål Høstmælingen: Forbudt å forby, forbudt å tillate?