Hva skal vi med frihet? Fortellinger fra Moldova før, under og etter Sovjetunionen

ISBN: 978-82-7935-273-0

Fire generasjoner kvinner i én familie i Moldovas hovedstad Chisinau – Maria, Nadja, Lila og Anna – danner hovedstrukturen i disse fortellingene om livshistorier, hverdagsliv og samfunnsforhold i endring.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Elisabeth L'orange Fürst

Fire generasjoner kvinner i én familie i Moldovas hovedstad Chisinau – Maria, Nadja, Lila og Anna – danner hovedstrukturen i disse fortellingene om livshistorier, hverdagsliv og samfunnsforhold i endring. Familien har jødisk, russisk, ukrainsk og moldovsk bakgrunn og representerer den russisktalende delen av befolkningen i Moldova. Befolkningen ellers er rumensktalende.

Marias fortelling går tilbake til begynnelsen av forrige århundre, da landet som den gang het Bessarabia, var del av det tsarrussiske riket. Da dette kollapset under den bolsjevikiske revolusjon og landet ble rumensk, startet de fire generasjonenes transnasjonale migrasjon – til Frankrike, tilbake til Moldova, og endelig til Norge.

Fortellingene gir også innblikk i et postsovjetisk samfunn som feiret uavhengigheten av Sovjetunionen, men som raskt råket opp i språk-/etnisitetskonflikter og økonomisk krise. En konsekvens har vært stor strid rundt historiefortellingene og virkelighetsfortolkningene. Befolkningen rives mellom prorumensk og prorussisk identitet og orientering.


Elisabeth L’orange Fürst er dr.polit. i sosiologi og professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.


DEL I - INNLEDNING

Nøkkelfortelling om Sovjetunionens sammenbrudd
Det etnografiske stedet
- Mitt møte med postsovjetisk Moldova
- Et vakkert og fattig land
- Fattigdom, språkkonflikt og etnisk konflikt
Fire generasjoner kvinner i én familie
Forfatterstemmen
Sammenbruddet - hva var det som skjedde?
- Prorumensk nasjonalisme
- "Ned med det russiske"


DEL II - FORHISTORIEN

Innledning

TILBAKEBLIKK
Strid om historiefortellingene
- Moldovas røtter
- Multietnisitet
Under russisk og revolusjonær innflytelse
- Det russiske Bessarabia
- Opprør og revolusjon
- Rumensk okkupasjon
- Revolusjonære barndomsminner
Andre verdenskrig i grenseland
- Sett med barneøyne
Krigen i Paris
- Med jødestjerne på frakkeslaget
- Hvordan redde sin lille datter?

LIVET I SOVJETISK MOLDOVA
Møtet med Chisinau
Fremmed i en ny verden
Sovjetsamfunnet under Stalin
Sosialisering til kommunisme
- Oppvekst på den moldovske landsbygda
- Kolhoser og sovhoser: kollektiv som sosialt system
Født på terskelen til en ny tid
Overgangstid: Tilbake til sammenbruddet
- Fra "gode tider" til nye problemer
- Spirer til konflikter med språk og etnisitet


DEL III - POSTSOVJETISK NÅTID

Fortellinger fra tiden etter sammenbruddet

TRANSNISTRIA - EN KJERNEKONFLIKT
Utbrudd av borgerkrig i 1992
"Røverlandet bortenfor elva"
To kvinner fra Tiraspol forteller
- "Vi har blitt buret inne"
- "På flukt fra Tiraspol"

FATTIGDOM OG ØKONOMISK KRISE
"Et diktatur av tyver"
Politikken i den nye republikken
Fortellinger om den nye økonomien
- "Twice hit - badly wounded" - økonomiske kriser
- "Den nye åpenheten har ført til korrupsjon"
- "De nye lovene gjør folk til tyver"
Strevet for den daglige maten
- Mat og måltidsstruktur
- Den daglige maten - å lage og å spise
Hvordan greie seg når alt koster penger?
- Om å sikre eksistensen
- Inntak til fenomenet blat
- "Åh blat! Hvordan skulle vi greid oss uten?"
- Ny giv for familie og sosialt nettverk når økonomien kollapser

MOLDOVA I SKVIS MELLOM "VEST" OG "ØST"
Gjenoppblussing av konflikt
- Folkets valg av "kommunisme" - hvorfor?
- Store demonstrasjoner - "Nei til russifisering!"
- Moldovas språk og historie - nye kontroverser
- Transnistria - "en torn i nasjonens hjerte"
Ny kulde mellom Russland og USA
- Lar tornen seg trekke ut?
- Moldovas vestvending

DE UNGE MIGRERER TIL NORGE
Transnasjonal migrasjon
- Migrasjon - ønsker om et levelig liv
En transnasjonal familie
- Et annerledes land
- Midt mellom to land - savn og ambivalens
- De forlatte i Moldova
Erfaringer etter fem år i Norge
- Drømmen som brast
- Fremmede i begge land
- Tapet av faget - legeyrket
- Håp, tro og fortvilelse


AVSLUTNING
Fire generasjoner kvinner - til og fra Moldova
Frihet?
Ideologi og kritikk


REFERANSER


Utgitt i mai 2009