Still et spørsmål

Hva skal vi med frihet? Fortellinger fra Moldova før, under og etter Sovjetunionen

Fire generasjoner kvinner i én familie i Moldovas hovedstad Chisinau – Maria, Nadja, Lila og Anna – danner hovedstrukturen i disse fortellingene om livshistorier, hverdagsliv og samfunnsforhold i endring.
thumb_23897ed76ebb40b836b5a7c680ffd158