Still et spørsmål

Hvor går Russland?

Med sitt sikkerhetspolitiske fokus egner boken seg spesielt godt for politiske og militære beslutningstakere som beskjeftiger seg med – eller interesserer seg for – Russland og norsk sikkerhetspolitikk.
thumb_7d882503b3df19df47e6f286d98121b0