Still et spørsmål

Islam og det moderne

Kan islam forenes med det moderne, med sentrale verdier som menneskerettigheter og demokrati, eller er dette uforenlige størrelser? Kan islamsk fundamentalisme og politisk islam forstås som reaksjoner på modernitetens fremstøt i den muslimske verden?
thumb_24cda60c45c978b4f039eefc170c0d7c