Still et spørsmål

Italias urbane fenomen

"Italias urbane fenomen" presenterer et utvalg av italienske plasser i Italias nordre og midtre regioner, folkelige byrom som har vært i kontinuerlig bruk i mange århundrer, som viktig del av italienernes dagligliv. Boken belyser historiske, funksjonelle, sosiale og psykologiske faktorer som gjør disse byrommene attraktive, til gode steder å være.
brantenberg-italia1