Ja, vi elsker ... Skolebøkene som nasjonsbyggere 1814-2000

ISBN: 82-7935-182-5

Denne boken gir for første gang en helhetlig oversikt over og analyse av hvordan skolens lærebøker har vært med på å forme vårt nasjonale selvbilde, fra Eidsvollsgrunnloven og fram til i dag.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 398
Rabatt
Forfatter: Svein Lorentzen

Denne boken gir for første gang en helhetlig oversikt over og analyse av hvordan skolens lærebøker har vært med på å forme vårt nasjonale selvbilde, fra Eidsvollsgrunnloven og fram til i dag. Grunnlaget for framstillingen er mer enn 100 lærebøker i historie og samfunnskunnskap, men forfatteren har også inkludert viktige lesebøker. Gjennom lærebøkene følger vi skolens nasjonale oppdragelse fra en forsiktig start i tiårene etter 1814, via kraftpatriotiske perioder, fram til en åpnere og mer selvkritisk nasjonal bevissthet.

Boken henvender seg delvis til studenter innenfor ulike samfunnsfag, men like mye til en bred offentlighet. For her vil alle kunne finne "sine" skolebøker, og sette disse inn i en større sammenheng.


Svein Lorentzen er dr.philos. og professor i fagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om fagdidaktiske og utdanningshistoriske emner.


Bakteppet

Kap 1 - Nasjonen våkner 1814-1860
Skolepolitisk kontekst
Lærebøkene
Sammendrag

Kap 2 - Norge i våre hjerter 1860-1905
Skolepolitisk kontekst
Lærebøkene
Sammendrag

Kap 3 - På egen hånd 1905-1940
Skolepolitisk kontekst
Lærebøkene
Sammendrag

Kap 4 - Fellesskap i krig og fred 1940-1970
Skolepolitisk kontekst
Lærebøkene
Sammendrag

Kap 5 - Norge i verden 1970-2000
Skolepolitisk kontekst
Lærebøkene
Sammendrag

Konklusjon

Kilder

Stikkord

Navneregister


Utgitt i mars 2005