Jakta på elgjaktkulturen

ISBN: 82-7935-009-8

Einaste boka som skildrar ulike sider ved det sosiale livet rundt elgjakta og tek opp meir generellle spørsmål knytt til jakta sin plass i det moderne samfunnet. Dette er boka om den moderne elgjaktkulturen. Ånund Brottveit er sosialantropolog og forsker ved Forskningsavdelingen, Diakonhjemmets forskningsavdeling.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 245
Rabatt
Forfatter: (red.) Olaf Aagedal, Ånund Brottveit

Dette er boka om den moderne elgjaktkulturen. Mange trur dette er ein jaktkultur med lange historiske røtter. Men den omfattande elgjaktaktiviteten som pregar mange bygder nokre hektiske haustveker kvart år er av ny dato.

Årleg dreg nærare 70 000 jegerar til skogs på elgjakt. Det har vore skrive mykje om både elg og elgjakt i Noreg, men dette er den første boka som ser elgjakta i eit større sosialt perspektiv. Boka skildrar ulike sider ved det sosiale livet rundt elgjakta og tar opp meir generelle spørsmål knytta til jakta si plass i det moderne samfunnet. Forfattarane presenterer nye og spennande skildringar av elgjakta som vil interessere langt utanfor gruppa av erfarne jegerar.


Ånund Brottveit er sosialantropolog og forsker ved Forskningsavdelingen, Diakonhjemmets forskningsavdeling.

Olaf Aagedal er sosiolog og forsker ved Forskningsavdelingen, Diakonhjemmets forskningsavdeling.


Olaf Aagedal: Jakta på elgjaktkulturen
Andreas Hompeland: Jaktleiarens tapte ære
Ånund Brottveit: Elgjaktas symbolske økonomi: Hva står på spill?
Sigurd Rysstad og Odd Gåsdal: Jaktform og jaktdeltakelse
Arne Birketveit: Elgjakt som overgangsritual
Arne Myrstad: Blant skogens konger, sønner og enkelte døtre
Runar Døving: Når Skogens Konge smaker ku
Anne Myrstad: Bygda, elgen og jakta
Andreas Hompland: Bygda i solnedgang


Einaste boka som skildrar ulike sider ved det sosiale livet rundt elgjakta og tek opp meir generellle spørsmål knytt til jakta sin plass i det moderne samfunnet.