Journalistikk i risikosamfunnet

ISBN: 978-82-7935-225-9

Boken bygger på sosiologene Ulrich Becks og Anthony Giddens' teorier om risikosamfunnet og det senmoderne. Men det er først og fremst en kritisk bok om dagens journalistikk.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 275
Rabatt
Forfatter: Paul Bjerke, Dyb Evelyn

Diskusjoner om journalistikk handler ofte om at mediene i vår tid er blitt for kommersielle og/eller useriøse. Et vanlig standpunkt er at seriøs journalistikk som opplyser befolkningen og bidrar til politisk diskusjon, blir truet av kommersielle aviser og tv-stasjoner som først og fremst skal bidra til medieselskapenes bunnlinjer. Denne diskusjonen har mye for seg. Men samtidig er den enkle kontrasten mellom politikk og økonomi for snever.

Denne bokas perspektiv er at risikosamfunnet har erstattet industrisamfunnet og skapt nye konfliktdimensjoner og nye identiteter. Dagens journalistikk må forstås og forklares med begreper som er tilpasset dette samfunnet. Journalistikken bidrar til at innbyggerne oppfatter, forstår og ”konstruerer” sine omgivelser som et samfunn med betydelig miljørisiko og økende sosial usikkerhet. Samtidig er risikosamfunnet et reelt sosialt fenomen som ”avspeiles” i mediene.

Boka bygger på sosiologene Ulrich Becks og Anthony Giddens' teorier om risikosamfunnet og det senmoderne. Men det er først og fremst en kritisk bok om dagens journalistikk.


Paul Bjerke er stipendiat i presseetikk ved Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda og tidligere redaktør i Klassekampen. Evelyn Dyb er forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og har 15 års erfaring som journalist i dagspressen. Begge forfatterne er sosiologer.


Kapittel 1
Risikosamfunnet og journalistikken
Miljørisiko
Sosial risiko
Fra identitet til delidentitet
Journalistikk og risiko
Journalistikken konstruerer risikosamfunnet
Risikosamfunnet ”preger” journalistikken
Journalistikk og refleksivitet

Kapittel 2
Da trygghet ble risiko
Mediene konstruerer risikoer
Eksemplet MMR i England
Eksemplet MMR i Norge
Ønsket om ”ansvarlig risikojournalistikk” 
De gode og umulige ønskene

Kapittel 3
Journalistikken sprer risiko
Vitenskapskritikk
Journalistikkens maktkritiske posisjon
Journalistikkens nyhetsformat
Journalistikkens produksjonsvilkår
Kildebruk i risikojournalistikk

Kapittel 4
I ekspertenes vold
Ekspertsystemer
Eksperter i mediene
Boligeksperter
I ekspertenes vold

Kapittel 5
Myten om uavhengighet
Samspillet
Partipressens vekst og fall
Nye identiteter
Journalistikken som institusjon og profesjon
Kapitalisering av mediene
Journalistikkens uavhengighet
Journalistikkens legitimering
Uavhengighet og risikosamfunn

Kapittel 6
Produsent eller forbruker?
Produsentinteressen marginaliseres
Forbrukeridentiteten pleies
”Produsent” eller ”forbruker”?
Unntaket Lidl
Lokalsamfunnets heiagjeng
Forbrukeridentitetens dominans

Kapittel 7
Fra politikk til marked
Bolig og risiko
Endringer i pressens dekning av bolig
Profil 1984
Profil 1998
Profil 2003
”Den fjerde statsmakt” som speil

Kapittel 8
Boligeierperspektivet i journalistikken
Risiko ved boligeie
Spådommer om boligpriser
Høye boligpriser er bra
Globale spekulanter
Boligeier og forbruker
Boligjournalist i risikosamfunnet

Kapittel 9
Den globale framtiden

Litteratur


Utgitt i desember 2006