Still et spørsmål

Kampen om folkeretten - Krig, makt og rett i verdenssamfunnet

I det 20. århundre ble det utviklet en ny, global folkerett, hvor ikke bare forbudet mot krig, men også menneskerettene ble sentrale bestanddeler. "Kampen om folkeretten" behandler folkerettens utvikling i lys av det 20. århundres kriger og konflikter.
thumb_5923f425ac651564c1c4702d8fe3e345