Still et spørsmål

Livsnær skole

Den store fortellingen i norsk skolepolitikk i det 20. århundret handler om enhetsskolen. By- og landsskolene representerte i lang tid to ulike skolesystem, og det var bred politisk enighet om at skolene på landet, som stort sett var fådelte, burde føres inn under byskoleordninger i form og innhold.
thumb_9e6ed2b801e6a77457a0a9b692226908