Memesket

ISBN: 82-7935-108-6

Menneskene er merkverdige skapninger. De har evnen til å imitere og dermed til å kopiere ideer, vaner, ferdigheter, atferder, oppfinnelser, sanger og fortellinger. Dette er eksempler på memer – kopierbar «informasjon». Membegrepet ble skapt av Richard Dawkins i boken "Det egoistiske genet" fra 1976.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: Susan Blackmore

Menneskene er merkverdige skapninger. De har evnen til å imitere og dermed til å kopiere ideer, vaner, ferdigheter, atferder, oppfinnelser, sanger og fortellinger. Dette er eksempler på memer – kopierbar «informasjon». Membegrepet ble skapt av Richard Dawkins i boken "Det egoistiske genet" fra 1976. I likhet med gener er memer replikatorer – (selv)kopierende enheter. De «konkurrerer» om plass i sinnet og kulturen. Denne fengslende boken utforsker hvordan memene skapte sinn og kultur, og hvilken framtid de egoistiske replikatorene vil tvinge på oss, enten vi avslører deres logikk eller ei. Kan memene gjøre opprør mot genene? Kan «vi» gjøre opprør mot dem? Boken tar opp de store spørsmål – fra altruisme, sex og Internett til hvorfor menneskene har språk og nærmest unaturlig store hjerner. Susan Blackmore argumenterer overbevisende for at vårt innerste bevisste selv og følelsen av fri vilje er illusjoner som memene har skapt for å fremme sin egen replikasjon. Vi er mem-maskiner – memesker.

”Alle teorier fortjener en real sjanse, og det er nettopp hva Susan Blackmore har gitt teorien om memet […] Det er en stor glede å få anbefale boken hennes.” Richard Dawkins i forordet til denne boken

”Tenkningen omkring kulturell endring får med dette en slags fasthet som har manglet fram til nå.” Matt Ridley, TLS

”Levende, informativ og stundom direkte sjarmerende. Dette er en av de få populærvitenskapelige bøkene som presenterer en ny teori for legfolk samtidig som den kaster fram originale tanker av akademisk interesse.” Library Journal

”Til dags dato den beste innføringen i memetikk.” The Sciences

Introduksjon ved professor Dag O. Hessen.


Susan Blackmore underviser i bevissthetspsykologi ved University of the West of England, Bristol.Utgivelsesdato

Mentale parasitter og kulturell darwinisme
Introduksjon ved Dag O. Hessen

Forord av Richard Dawkins

Innledning

Kapittel 1 - Underlige skapninger

Kapittel 2 - Universaldarwinisme

Kapittel 3 - Kulturutvikling

Kapittel 4 - Å innta memets synsvinkel

Kapittel 5 - Tre problemer med memer

Kapittel 6 - Den store hjernen

Kapittel 7 - Språkets opprinnelser

Kapittel 8 - Mem-gen-samevolusjon

Kapittel 9 - Sosiobiologiens begrensninger

Kapittel 10 - En orgasme reddet livet mitt

Kapittel 11 - Sex i moderne samfunn

Kapittel 12 - En memetisk teori om altruisme

Kapittel 13 - Altruismeknepet

Kapittel 14 - New Age-memene

Kapittel 15 - Religioner som mempleks

Kapittel 16 - Over på Internett

Kapittel 17 - Det ultimate memplekset

Kapittel 18 - Ut av mem-racet

Termnotat

Litteraturliste

Stikkordregister