Norsk skole i kulturkonservativt perspektiv

ISBN: 978-82-7935-251-8

Boken tar for seg de lange skolehistoriske linjene: velferdsstat og utdanning, kvalitetsbegrepet gjennom 70 år, allmennlærerutdanningen og den pedagogiske vitenskapen.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 245
Rabatt
Forfatter: Alfred Oftedal Telhaug

Er norsk skole inne i en krise?

Dr.philos. Alfred Oftedal Telhaug ønsker å belyse den norske skolens situasjon og tilstand i vår tid. I denne boka har han samlet noen av de beste artiklene og kronikkene han har skrevet det siste tiåret.

Først har han plukket ut artikler som tar for seg de lange skolehistoriske linjene. Det dreier seg for eksempel om velferdsstat og utdanning, kvalitetsbegrepet gjennom 70 år, allmennlærerutdanningen og den pedagogiske vitenskapen. Dernest har han tatt med noen kronikker og mindre artikler som går direkte inn i den aktuelle debatten om norsk skole. Det skrives blant annet om ”Helten i den norske skolen”, ”Alvoret som ble borte” og ”Kunsten å forelese”.


Alfred Oftedal Telhaug (f. 1934) arbeidet i 40 år ved Pedagogisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Han er dr.philos. fra 1990 og har utført en lang rekke skolehistoriske studier, som for eksempel "Norsk skoleutvikling etter 1945", "Forsøksrådet for skoleverket" og "Norsk utdanningspolitisk retorikk 1945–2000". 


Innledning


De store skolehistoriske linjene:

- Velferdsstat og utdanning i Norge

- Kvalitetsbegrepet i 70 år

- Norsk allmennlærerutdanning i historisk perspektiv

- Norsk skole i krise?

- Pedagogikkvitenskap i krise?

- Populærvitenskapelig formidling


Den aktuelle skoledebatten:

- Helten i den norske skolen

- Villfarelser og alternativer

- Hvor den norske skole slår feil

- Alvoret som ble borte

- Kunsten å forelese

- Skolens rådville vingling


Utgitt i februar 2008