Still et spørsmål

Nytelse

I denne boken drøfter forfatteren nytelsens vilkår i dagens samfunn ut fra det han hevder er en moralsk panikk som ubegrunnet stempler nytelse som grådig, egoistisk og overfladisk. Riktig forstått utgjør nytelse en sentral ingrediens i livet, og samtidig rommer begrepet en kritikk av fråtsing og økt konsum.
frode_nyeng_nytelse_250