Følelser og fornuft

ISBN: 978-82-7935-190-0

"Følelser og fornuft" er en bok for profesjonelle som arbeider med parforhold og alle andre som er interessert i studier av parforhold og kjærlighet i vårt moderne samfunn.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 298
Rabatt
Forfatter: Tove Thagaard

Hvilke forestillinger har vi om kjærlighet i et rasjonelt og kommersialisert samfunn? Våre forestillinger om kjærlighet har røtter i romantiske idealer om kjærlighet ved første blikk og at kjærligheten mellom de to utvalgte vil vare evig. I lys av romantiske idealer velger vi en partner ut fra forelskelse og tiltrekning, men kjærlighet er også forankret i rasjonelle verdier. Vi ønsker at kjærligheten skal vare, og i søken etter en partner vurderer vi hvor godt vi passer sammen og hvor godt vi kan samarbeide for å møte utfordringer i hverdagen.

Forfatteren studerer forholdet mellom følelser og fornuft blant unge, urbane kvinner og menn i faste parforhold. Begreper som kjærlighet, lidenskap og dramatikk, inderlighet og fellesskap blir diskutert både i intervjuer med unge par, i lys av sosiologisk teori om kjærlighet og ved hjelp av eksempler fra skjønnlitteraturen. Boken undersøker hvordan kvinner og menn satser for å utvikle kjærligheten, og hvordan kjønnsforskjeller kan komme til uttrykk gjennom det forfatteren kaller ”kjærlighetsarbeid”. Kvinnen (rasjonell romantiker) investerer ofte i følelser. Hun er opptatt av hvordan hun skal være for å styrke kjærligheten. Mannen (romantisk rasjonalist) investerer gjerne mer i praktiske oppgaver og bidrar til kjærligheten ved det han gjør for partneren og relasjonen.

Boken retter seg mot sosiologistudenter, sosiologer og andre interesserte innenfor samfunnsfag og humaniora. "Følelser og fornuft" er også en bok for profesjonelle som arbeider med parforhold og alle andre som er interessert i studier av parforhold og kjærlighet i vårt moderne samfunn.


  Tove Thagaard er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun er dr.philos. på avhandlingen “Scientific Communities”, og har skrevet flere bøker og artikler om temaer innenfor utdannings- og vitenskapssosiologi, familie- og kvinnesosiologi og kvalitativ metode. Tidligere bøker: \"Arbeid, makt og kjærlighet\" (1996), \"Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode\" (1998,2003).


Forord

Kapittel 1: Innledning

1.1 Forestillinger om romantisk kjærlighet
- Kort historisk tilbakeblikk
- Romantisk kjærlighet i vår tid

1.2 Romantisk kjærlighet i et kapitalistisk samfunn

1.3 Kjærligheten i det moderne
- Valgets dilemma: mellom det autentiske og det refleksive
- Kjærlighet og frihet
- Motsetninger mellom lidenskap og varig kjærlighet i litteraturen

1.4 Kjærlighet og intimitet i samlivet
- Teoretiske perspektiver på kjærlighet i dagliglivet
- Forholdet mellom intimitet og kjærlighet

1.5 Hans og hennes kjærlighet?
- Forestillinger om betydningen av kjønn
- Hvordan preges kjærlighet av makt?

1.6 Hvordan har vi studert kjærlighet?
- Hvem vi har intervjuet
- Å intervjue par om kjærlighet
- Kjærlighetens sosiologi: et samspill mellom det faglige og det personlige


DEL I: ROMANTISKE OG RASJONELLE FORESTILLINGER OM KJÆRLIGHET

Kapittel 2: Betydningen av følelser og fornuft for valg av partner

2.1 To historier om samlivsvalg
- Historie 1: Et romantisk møte
- Historie 2: En veloverveid beslutning

2.2 Motsetninger mellom det romantiske og det rasjonelle
- Romantisk posisjon: kjærlighet ved første blikk
- Rasjonell posisjon: "I lengden er det respekt og aksept som teller"

2.3 Betydningen av følelser og fornuft for å etablere samliv
- Følelsesvalg
- Fornuftsvalg
- Både følelser og fornuft?

2.4 Følelsesvalg og fornuftsvalg i litteraturen
- Fornuftsvalgets "fortreffelighet"
- Følelsesvalgets dramatikk

2.5 Kulturelle motsetninger og forenklende løsninger
- Lidenskap først, ettertanke etter hvert
- Kjærlighetens tvetydighet
- Forelskelse er én ting - kjærlighet er noe annet

2.6 Forholdet mellom det romantiske og det rasjonelle


Kapittel 3: Perspektiver på egne valg

3.1 Forholdet mellom følelser og fornuft i parforholdets innledende fase

3.2 Hvordan preges kjærlighetsvalg av autentisitet og refleksivitet?
- Fra lidenskapelig og konfliktfylt forelskelse til prioritering av fellesskap og nærhet
- Fra stabile forhold til prioritering av dypere følelsesmessig involvering
- Fra et bra forhold til noe som er bedre

3.3 Ekteskapet i skjæringspunktet mellom det romantiske og det rasjonelle

3.4 Romantiske og rasjonelle rammer for kjærlighetsvalg


DEL II: KJÆRLIGHET OG INTIMITET

Kapittel 4: Kjærlighetens mangfoldighet

4.1 Lidenskapelig og inderlig kjærlighet

4.2 Kjærlighet og intimitet

4.3 Fire idealtypiske kjærlighetsmønstre

4.4 Stormende lidenskap
- Lidenskap og dramatikk
- Avvisning og sårbarhet
- Å overvinne avstand

4.5 Spennende nærhet
- Inderlig og lidenskapelig kjærlighet
- Intimitet og sårbarhet
- Kjærlighet og ansvar
- Grensesetting og tette fellesskap

4.6 Inderlig fellesskap
- Lidenskapens begrensninger og inderlig kjærlighet
- Kjærligheten overvinner sorg og savn

4.7 Parallelle liv
- Valg eller tilfeldigheter?
- Motsetningen mellom lidenskap og avbalansert kjærlighet
- Når avstanden blir uoverstigelig

4.8 Idealtypiske mønstre og nyanserte samliv


Kapittel 5: Kjærlighet og intimitet i dagliglivet

5.1 Budskap om kjærlighet
- Ord om kjærlighet
- Følelser uttrykkes gjennom handling

5.2 Hvordan blir handlinger til budskap om kjærlighet?
- Komplimenten som treffer
- Avlastningen som varmer
- Blomsterbuketten som uttrykker kjærlighet

5.3 Intimitet gjennom samtaler
- Samtalen om livet og fremtiden
- Samtalen om dagens opplevelser
- Samtalen som gir støtte og oppmuntring
- Kan vi snakke oss til nærhet?

5.4 Intimitet uten ord
- Snakker vi oss bort fra nærhet?

5.5 Seksualitet gjenspeiler den følelsesmessige kontakten

5.6 Budskap om avstand og avvisning

5.7 Kjærlighet og intimitet formidles gjennom en felles forståelse av ord og handlinger


DEL III: Å TA VARE PÅ KJÆRLIGHETEN

Kapittel 6: Hans og hennes innsats for kjærligheten

6.1 Samtaler som grunnlag for følelsesmessig kontakt

6.2 Handlinger som uttrykk for omsorg og omtanke

6.3 Kjærlighet som arbeid og som relasjon

6.4 Arbeid med følelser: å tilpasse følelser til forventninger

6.5 Perspektiver på forholdet mellom makt og kjærlighet
- Hva er grunnlaget for endring?

6.6 Kvinnen som rasjonell romantiker - mannen som romantisk rasjonalist


Litteraturliste

Register


Utgitt i mai 2005