Perspektivtegning

ISBN: 978-82-7935-000-2

Grundig innføring i perspektivtegning og ulike tegnemetoder. Perspektivtegning er basis for å fremstille tredimensjonal form - rom, dybde og volum - på et todimensjonalt plan, enten det dreier seg om kunstnerens lerret eller arkitektens tegninger.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 265
Rabatt
Forfatter: Jon Aspeggen

Perspektivtegning er basis for å fremstille tredimensjonal form - rom, dybde og volum - på et todimensjonalt plan, enten det dreier seg om kunstnerens lerret eller arkitektens tegninger. Perspektiviske bilder og tegninger oppstår ut fra bestemte lover. Kjennskap til disse er grunnleggende for all billedkunst og arkitektur.

Boken gir en grundig innføring i perspektivtegning og viser ulike tegnemetoder. Framstillingen er gjennomillustrert, og bringer leseren skrittvis gjennom perspektiviske problemstillinger med stigende vanskelighetsgrad. Den vil egne seg godt som oppslagsbok på tegnebordet, hvor den vil kunne fungere som en direkte veileder i forbindelse med konkrete tegneoppgaver.


Jon Aspeggen er førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), hvor han i mange år har hatt ansvaret for undervisningen i perspektivtegning.


• Hva mener vi med perspektiv? 
• Perspektivets «skjulte mønster» 
• Et streiftog gjennom perspektivets utvikling 
• Perspektivtyper 
• Sentralperspektiv 
• Konstruksjon av sentralperspektivet 
• Skråperspektiv 
• Fugleperspektiv - trepunktsperspektiv 
• Fugleperspektiv på grunnlag av projeksjonstegning 
• Sirkelen i perspektiv 
• D-punkt-metoden for sentralperspektiv 
• Hjelpelinjemønster 
• Skråperspektiv - tre veggflater 
• Skråperspektiv med ett fluktpunkt 
• Med en projeksjonstegning som grunnlag 
• Fluktpunkt for skråplan 
• Mennesket i perspektivet 
• Diagonal-dele-metoden 
• Forspeilinger og skyggebilder 
• Rombeskrivende perspektivtegning 
• Kunstnerens ståsted i forhold til motivet 
• Perspektivmodeller


Grundig innføring i perspektivtegning og ulike tegnemetoder.