Still et spørsmål

Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning

Å skrive godt krever mer enn ferdigheter og teknikk, det krever også at man kan tenke faglig. Å lære å skrive fagtekster innebærer derfor å skrive seg inn i en fagkultur. Skriving er en nødvendig studiekompetanse, det er en viktig yrkeskompetanse, og det er en sentral læringsstrategi.
skrive_for_aa_laere_250