Still et spørsmål

Stat, kirke og menneskerettigheter

Statskirken har dype, historiske røtter og er forankret både i Grunnloven og i det politiske liv. Statskirkeordningen settes i dag opp mot de internasjonale menneskerettighetene, særlig i forhold til religionsfriheten.
stat,-kirke-og-menneskerettigheter