Still et spørsmål

Tegn, tekst og samfunn

Dette er en bok om hvordan tegn inngår i sosiale prosesser, hvordan de etableres, føyes sammen, omtolkes, går ut av bruk og resirkuleres i stadig nye former. Det er en bok om å forstå samfunn og sosiale fenomener ved å studere tegn og symboler - som alt fra ledd i handlingsforløp til bæreelementer i sosiale institusjoner.
berkaak-tegn,-tekst