Tid - en sosial konstruksjon?

ISBN: 978-82-7935-303-4

Boken gir en oversikt over hvordan vi mennesker har forsøkt å svare på slike spørsmål fra de første samfunnsformer til dagens samfunn, hvor ”tid” fremstår som et av vitenskapens vanskeligste begrep.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Sverre Moe

Finnes det tid i verden, en tid som går uavhengig av oss mennesker, eller er tid noe vi mennesker har konstruert for å kunne oppleve og organisere våre aktiviteter på en meningsfull måte? Er tiden en egenskap ved verden, eller er den en sosial konstruksjon? Eller kanskje begge deler? Finnes det både en objektiv, ytre og felles tid og en relativ, indre og kontekstualisert tid?

Boken gir en oversikt over hvordan vi mennesker har forsøkt å svare på slike spørsmål fra de første samfunnsformer til dagens samfunn, hvor ”tid” fremstår som et av vitenskapens vanskeligste begrep.

Bokens påstand er at tid er en sosialt formet kategori, altså en form som vi har laget for å kunne handle meningsfullt i vårt samkvem med hverandre og i forhold til naturen. Spørsmålet om hva tid er må derfor reformuleres som et spørsmål om hvordan den får sin form, hvordan den blir konstruert, og hvorfor vi former tid på den måten vi gjør.


Sverre Moe (f. 1949) er professor i sosiologi ved Universitetet i Stavanger.


Kapittel 1
Innledning

Kapittel 2
Menneske og tid

Kapittel 3
Segmentært differensierte samfunn

Kapittel 4
Sjiktmessig differensierte samfunn
- Gresk antikk
- Romerriket og den første kristendom med Augustin
- Middelalderen og kristendommens tidsbegrep
- Klokketid: Overgangen til det funksjonelt differensierte samfunnet
- 1600-tallets naturvitenskap og Newton
- Kans tidsforståelse

Kapittel 5
Det funksjonelt differensierte samfunnet

Kapittel 6
Den moderne vitenskapens tidsbegrep

Kapittel 7
Fysikkens tidsbegrep
- Newtons fysikk
- Einstein og relativitetsteorien
- Temodynamikken og Prigogine

Kapittel 8
Tid og tidsbegrep i biologien
- Evolusjon
- Genetikk
- Nevrobiologien: Autopoiesis
- Nevrobiologien og hjerneforskningen

Kapittel 9
Tid i moderne filosofi
- Kants temporalisering av tiden
- Husserl og fenomenologien
- Heideggers refleksjon over tid
- Bergsons tidsbegrep
- McTaggert og tidens irrealitet
- Whiteheads prosessfilosofi

Kapittel 10
Tidsbegrep i sosiologi
- Evolusjonisme: Comte og Spencer
- Emile Durkheim
- George Herbert Mead
- Alfred Schutz
- Talcott Parsons
- Logisk empirisme (positivisme)
- Norbert Elias
- Anthony Giddens
- Niklas Luhmann

Kapittel 11
Fasit: Tid er en konstruksjon

Litteratur


Utgitt i november 2010