Still et spørsmål

Tid - en sosial konstruksjon?

Boken gir en oversikt over hvordan vi mennesker har forsøkt å svare på slike spørsmål fra de første samfunnsformer til dagens samfunn, hvor ”tid” fremstår som et av vitenskapens vanskeligste begrep.
tid_moe_250