Ung og lovende

ISBN: 978-82-7935-177-1

Denne boken handler om en særskilt periode i norsk kunstliv. 1990-tallet er allerede skrevet inn i den norske samtidskunstens historie og danner et viktig referansepunkt i dagens samtale om kunst. Bokens hovedpersoner er kunstnere som var unge på 1990-tallet. I dag sitter mange av dem i sentrale posisjoner i kunstlivet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 249
Rabatt
Forfatter: Ellen K. Aslaksen

Hvordan ser verden og kunsten ut, sett fra kunstnernes ståsted? Hva vil det si å etablere seg som kunstner, og hva skal til for å lykkes?

Denne boken handler om en særskilt periode i norsk kunstliv. 1990-tallet er allerede skrevet inn i den norske samtidskunstens historie og danner et viktig referansepunkt i dagens samtale om kunst. Bokens hovedpersoner er kunstnere som var unge på 1990-tallet. I dag sitter mange av dem i sentrale posisjoner i kunstlivet. Forfatteren gir et tidsbilde fra en spennende periode i norsk kunstliv, og boken stiller samtidig flere prinsipielle spørsmål av kunst- og kulturpolitisk interesse.

«Ellen Aslaksen [viser] en utrolig innsikt i de unges krevende og nyskapende eksperimentelle kunst, der blant annet den nye konsept- og kontekstkunsten har skapt paradigmeskifte innenfor kunstlivet i Norge.»

Eivind Røssaak, Dagbladet


Ellen K. Aslaksen er forskningsleder i Norsk kulturråd. Hun er sosialantropolog og har arbeidet som kulturforsker, utreder og rådgiver på kulturområdet. Hun har tidligere vært forsker ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo. Kulturlivets verdisystemer og tenkemåter, kunnskapsutvikling i kulturfeltet og kulturpolitikk har vært temaer for hennes forskning.


INNLEDNING
Problemavgrensning
Utvalgs- og metoderefleksjoner
Analytiske perspektiver på kunstverdenen
Kulturelle forestillinger om kunstnerrollen
De videre steg

BILLEDKUNSTNERE - Malere, konseptkunstnere og forestillinger om kunstens frihet
Trekk ved dagens billedkunstfelt
Utdanning i endring
Noen trekk ved billedkunstnernes arbeidssituasjon
Malere - Jeg var så opptatt av å forsvare at jeg malte
Konseptkunstneren - Det blir ikke nødvendigvis fantastisk kunst ut av det, men det er en ny kommunikasjonsmåte
Billedkunstorganisasjonene og generasjonsforskjeller
Oppsummering

KUNSTHÅNDVERKERE - Kollektive løsninger og materialenes muligheter
Trekk ved kunsthåndverkfeltet
Utdanning til selvstendighet
Etablering i fellesskap
Å være kunsthåndverker - Den vanskelige balansegangen
Norske kunsthåndverkere og generasjonsforskjeller
Oppsummering

SKUESPILLERE - Tunge institusjoner og gryende endring
Norsk teaterliv i endring
Institusjonsteaterskuespilleren - Talentet ligger i å få et materiale og gjøre noe med det
Frigruppeskuespilleren - Å lage noe du har på hjertet
Frilansskuespillere - En form for blodgjennomstrømning
Organisering av skuespillerfaglig virksomhet
Oppsummering

DANSERE - Store forventninger og magre betingelser
Trekk ved dansefeltet
Utdanning - danseren som instrument
Ulike grupperinger og ulike kunstneriske mål
Hvis jeg ikke får stå på scenen, så føler jeg ikke at jeg lykkes
Veiene inn i miljøet
Å danse seg til jobb - å skape seg en nisje
Oppsummering

MUSIKERE - Om improvisasjon og om å puste sammen
Musikkutdanning i klemme
Jazzmusikere
Klassiske musikere
Organisasjonstilknytning
Oppsummering

FORSKJELLER OG FELLESTREKK
Endrede tilpasningsstrategier
Endrede organisasjonsformer
90-årenes kunstner - refleksjon, skapertrang og mange sannheter
Avslutningsvis

Litteraturliste


Utgitt i august 2004