Visuell grammatikk

ISBN: 978-82-7935-118-4

Vi eksponeres for enorme mengder med visuelle stimuli. Det meste av det som omgir oss fremstår imidlertid som visuelt babbel. Vi mangler evnen til å lese våre visuelle omgivelser. Vi lider av funksjonell visuell analfabetisme. "Visuell grammatikk" er en grunnbok i det visuelle språket, en visuell og visualisert ordbok, et oppslagsverk om visuelle språktermer.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 315
Rabatt
Forfatter: Christian Leborg

Vi eksponeres for enorme mengder med visuelle stimuli. Det meste av det som omgir oss fremstår imidlertid som visuelt babbel. Vi mangler evnen til å lese våre visuelle omgivelser. Vi lider av funksjonell visuell analfabetisme. "Visuell grammatikk" er en grunnbok i det visuelle språket, en visuell og visualisert ordbok, et oppslagsverk om visuelle språktermer.

Boken er myntet på dem som arbeider med visuelle estetiske fag og kan brukes for metodisk å gå igjennom elementer, strukturer, handlinger og relasjoner forbundet med komposisjon av visuelle budskap. Boken er ment å stimulere til å tenke, resonnere og skape med det visuelle språket, og dermed bidra til å bekjempe den visuelle analfabetismen.


Christian Leborg er grafisk designer.


ABSTRAKT

Abstrakte objekter
- Punkt
- Linje
- Flate
- Volum
- Dimensjoner
- Format

Abstrakte strukturer
- Gradasjon
- Radiasjon
- Visuell distribusjon
- Usynlige/inaktive strukturer
- Strukturelt skjelett


KONKRET

Konkrete objekter
- Form
- Størrelse
- Farge (valør, metning, fargesfæren)

Konkrete strukturer
- Synlige strukturer
- Aktive strukturer
- Tekstur


AKTIVITETER

Repetisjon
- Form
- Størrelse
- Farge
- Retning
- Tekstur
- Frekvens

Speiling
- Speiling om en linje
- Speiling mot et volum

Rotasjon

Forstørring/forminskning

Bevegelse
- Bane
- Retning
- Overordnet/underordnet

Forskyvning
- Forskyvningsvinkel
- Forskyvningsretning


RELASJONER

- Attraksjon/statisk
- Symmetri/asymmetri
- Balanse
- Grupper
- Fin/grov
- Spredning
- Retning
- Posisjon
- Rom/tyngde
- Mengde/dominans
- Nøytral
- Bakgrunn/forgrunn
- Sidestilt/avstand
- Parallell
- Vinkel
- Negativ/positiv
- Transparent/opak
- Tangerende
- Overlappende/sammensatt
- Subtraksjon/sammenfallende
- Penetrasjon/ekstrusjon
- Påvirkning
- Modifisering
- Variasjon

Ordliste

Litteratur


Utgitt i april 2004