Visuell identitet

ISBN: 978-82-7935-149-8

Denne boken gir en nyttig innføring i visuell identitet både for de som arbeider med fagområdet som oppdragsgiver eller formgiver, og for de som er interessert av andre grunner. Denne boken anbefaler å ta i bruk sju identitetsprinsipper som verktøy når man skal konstruere en visuell identitet.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 485
Rabatt
Forfatter: Bjørn Rybakken

Hva er en visuell identitet? Hvilke uttrykksformer kan den ha? Hvordan bør man gå fram når man skal etablere en visuell identitet for et produkt, en tjeneste eller en virksomhet? Denne boken gir en nyttig innføring i visuell identitet både for de som arbeider med fagområdet som oppdragsgiver eller formgiver, og for de som er interessert av andre grunner.

Denne boken anbefaler å ta i bruk sju identitetsprinsipper som verktøy når man skal konstruere en visuell identitet: En må 1) definere publikums kunnskaps- og forståelsesnivå, språk, terminologi og logikk, 2) identifisere hvilke sanselige og underbevisste signaler vi responderer på, 3) beskrive objektets posisjon, ambisjon, funksjon og kommunikasjonsbehov, 4) identifisere de viktigste fysiske og sansbare kommunikasjonsflatene for formidling av identiteten, 5) undersøke hvilken interesse objektet er gjenstand for, 6) beskrive støyfaktorer i form av forstyrrende og konkurrerende elementer, og 7) sikre mental beskyttelse, registrering, identifisering og lagring av opplysninger og inntrykk.

Analysen av disse identitetsprinsippene gir sterke føringer for hvordan den visuelle identiteten kan utvikles og formgis, basert på identitetselementene navn, logo, symbol, farger, strukturelt kjennetegn, typografi og regi. Både identitetsprinsippene og identitetselementene behandles inngående i boken, som også tar for seg implementering og vedlikehold av visuell identitet.


Bjørn Rybakken er designer og kreativ leder i Tangram Design. Der arbeider han primært med produkters og bedrifters navn og sansbare fremferd, det som også kalles visuell identitet. Han har utgitt bøkene \"Visuell identitet\" (2004) og \"Formsans og design\" (2008) på Abstrakt forlag.


Forord: Visuell identitet fortjener en bok
Visuell identitet og andre begreper
Sansene visuell eller sansbar identitet eksponeres for

De sju prinsippene for å kunne skape en optimalisert visuell identitet
1. Målgruppers forståelse av objektets intellektorienterte kommunikasjonssfære
2. Målgruppens forhold til et objekts sansbare kommunikasjonssfære
3. Objektet for den visuelle identiteten: hovedrolleinnehaveren
4. Flater som objektet skal kommuniseres gjennom, både fysiske og metafysiske
5. Det interessenivået målgruppen har for identitetsobjektet
6. Støy som konkurrerer på samme arena som identitetsobjektet
7. Eneretten klienten ønsker å bygge via sitt identitetsobjekt

Design, ikke bare form, men også fysiske og visuelle konstruksjoner

De sju identitetselementene som utgjør en visuell identitets "verktøykasse"
1. Navn, alle ting skal ha et navn
2. Logotype, måten navnet skrives (eller uttales) på
3. Symbol, som kan inneholde objektets verdier og kompetanse
4. Farger, som skaper den riktige atmosfæren eller rammen
5. Strukturelle identitetselementer, kjennetegnet som innhyller objektets strukturer
6. Typografi, stemmen objektet uttrykker seg med
7. Regi, måten alle de øvrige kjennetegnene settes sammen på

Implementering, etc.

Stikkordregister


Utgitt i august 2004