Still et spørsmål

Vitenskapsteori for økonomer

Denne boken gir en innføring i et bredt spekter av klassiske vitenskapsteoretiske spørsmål med særlig relevans for økonomisk-administrative studier. Aksen i innføringen er menneskevitenskapenes særegenheter: det faktum at vi studerer frie, handlende mennesker med en mangfoldig selvforståelse.
thumb_c29482dbad31543574b1d4ff3d75b56d