Ulrich Beck

 

Ulrich Beck – en av verdens mest fremtredende sosiologer – kommer til Litteraturhuset i Oslo og Sakprosafestivalen 19. oktober for å forelese om sin nye bok “Det tyske Europa”.

 

Euro-krisen river Europa i stykker. Det europeiske demokrati blir undergravd ved at parlamenter, regjeringer og EU-institusjoner blir oversett. Multilateralisme snus til unilateralisme, likhet til hegemoni, suverenitet til avhengighet, og anerkjennelse til respektløshet ovenfor andre nasjoner. Selv Frankrike, som lenge preget den europeiske integrasjonen, må nå forholde seg til Berlins «strikte rammer» av frykt for å få nedgradert sin internasjonale kredittverdighet.

I påvente av en katastrofe har det europeiske maktlandskapet endret seg fundamentalt, og gitt grobunn for et politisk monster: Det tyske Europa. Tyskland har ikke ønsket denne posisjonen, men har likevel fått den, et godt eksempel på loven om utilsiktede konsekvenser. Euroen var Frankrikes måte å hindre at Tyskland kunne vokse seg ut av Den økonomiske og monetære unionen (ØMU), for å sikre Tyskland som en integrert del av

Europa, med Frankrike i den ledende rollen. Det nøyaktig motsatte skjedde. Økonomisk viste Euroen seg å være bra for Tyskland og med Euro-krisen som bakteppe har forbundskansler Angela Merkel blitt den uformelle Dronningen av Europa.

Ulrich Beck er en av verdens mest fremtredende sosiologer, kanskje best kjent for sin bok Risikosamfunnet. Han er professor emeritus ved Universitetet i München og professor i sosiologi ved LSE.