Christian Leborg

 

Vi blir daglig eksponert for enorme mengder med visuelt stimuli. De fleste av oss vet lite om visuelle språk eller hva som ligger til grunn for ulike visuelle uttrykk, og mangler således evnen til å lese våre visuelle omgivelser.

 Christian Leborgs Visuell grammatikk er en grunnbok om visuelle fenomener, i ferd med å erobre verden. I oktober i år utkom den på spansk. Den er tidligere oversatt til engelsk, tysk og japansk, i 2014 blir den oversatt til portugisisk. I tillegg har forlaget også fått henvendelser om boken fra forlag i Kina og Syd-Korea. Det er svært sjeldent at norske fagbøker oppnår å bli oversatt til så mange og store verdensspråk.