Avtrykk. Etterlatte ved selvmord forteller

ISBN: 978-82-7935-311-9

Boken inneholder tekster skrevet av 21 etterlatte ved selvmord.«Forhåpentlig vil denne erfaringsbaserte boken kunne være til hjelp for mange som ikke synes de ser noen vei ut av fortvilelsen.» Astrid Nøklebye Heiberg
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 285
Rabatt
Forfatter: (red.) Elisabeth Endsjø

Mange mennesker tar sitt eget liv, også i Norge. Tilbake står pårørende, venner og andre som stod den avdøde nær, med sjokk, vanntro, sorg og fortvilelse. Det at døden skjer for egen hånd, gjør selvmord mye vanskeligere å bearbeide for de etterlatte enn annen brå død. Etterlatte takler sjokket, sorgen og smerten ulikt, avhengig av personlige og sosiale forutsetninger hos den enkelte. Det finnes derfor mange veier «tilbake til livet» for etterlatte.

Avtrykk inneholder tekster skrevet av 21 etterlatte ved selvmord. Tekstene forteller om fortvilelse, sorg, savn og skyld, men også om å lære å akseptere det som har skjedd og forsone seg med at livet går videre også uten den som døde. De som har skrevet tekstene, har alle mistet noen som har stått dem svært nær: mødre, fedre, søsken, ektefeller og barn.

Det finnes mange måter å bearbeide store personlige tap på. Da Maria Bokneberg mistet sin far i selvmord, laget hun en fotodagbok. Et utdrag av hennes fotodagbok er trykket i boken. Videre skriver forfatter og skrivelærer Merete Morken Andersen om hvordan man kan bruke skriving terapeutisk.

Boken retter seg mot etterlatte ved selvmord, men også mot alle som kommer i kontakt med etterlatte ved selvmord, som helsepersonell, skole- og barnehageansatte, politi og prester.


«Forhåpentlig vil denne erfaringsbaserte boken kunne være til hjelp for mange som ikke synes de ser noen vei ut av fortvilelsen.» Astrid Nøklebye Heiberg


om forfatteren


Forord

En sårbar balanse

SJOKKET

SORGEN

AKSEPT

Samtale
Hva trengte vi da det forferdelige skjedde?

Merete Morken Andersen
Å skrive er å plante et frø

Fra Marias fotodagbok


Utgitt i juni 2011