Barn mellom børs og katedral

ISBN: 82-7935-048-9

Barn er konfliktstoff. Daglige røvere av tid og penger. En velsignelse og en plage. I denne boken presenteres en rekke ulike syn på barn og barndom.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 195
Rabatt
Forfatter: (red.) Jens Qvortrup, Ola Stafseng

Barn er konfliktstoff. Elsket av de fleste og mislikt av de færreste. Daglige røvere av tid og penger. En velsignelse og en plage.

Vi har alle synspunkter på hva det vil si å være barn. Ja, vi betrakter oss alle i en viss forstand som eksperter på barn, enten fordi vi har vært barn selv eller fordi vi har barn, små eller store. Det er derfor heller ikke merkelig at det også blant anerkjente eksperter på barn og barndom finnes mange oppfatninger. Uenigheten reflekterer samfunnets dype ambivalens i forhold til barn og barndom.

Er barn en privat sak? Bør vi ha barnefrie soner? Bør alle barn få en banjo ved fødselen? Er barn mennesker? Hvordan ser barndommen ut om 30 år? Dette er bare noen av spørsmålene som reises i denne boken.

"Barn mellom børs og katedral" presenterer en rekke forskjellige syn på barn og barndom. Hvert kapittel er skrevet ut fra sitt spesielle perspektiv: historisk, sosiologisk, pedagogisk, etnologisk og filosofisk. En som står i den praktiske skolehverdagen, og en forfatter, kommer også til orde.

Har barn det godt eller dårlig? Et klart svar vil alltid forenkle, men likevel inneholde noe dekkende. Mange oppfatninger gir ikke nødvendigvis et fullt bilde, men det gir et godt utgangspunkt for å diskutere hva en god barndom er.


 Jens Qvortrup er professor og daglig leder ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved NTNU. Ola Stafseng er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.


Jens Qvortrup:
Barndom mellom børs og katedral

Ola Stafseng:
Fra barnets århundre til barnets årtusen

Tom Egil Hverven:
Hvordan ser barndommen ut om 30 år?

Steinar Strøm:
Barn som økonomisk trussel

Øyvind Olsholt:
Er barn mennesker?

Jonas Frykman:
Det omvända släktträdet

Nils Christie:
Finne seg selv

Anne Trine Kjørholt:
Barnemakt og selvforvaltning i den nye småskolen: Drøm eller mareritt?

Olav Lindal:
Skulen mellom børs og katedral

Tor Åge Bringsværd:
Alle barn burde få en banjo ved fødselen


Barn er konfliktstoff. Daglige røvere av tid og penger. En velsignelse og en plage. I denne boken presenteres en rekke ulike syn på barn og barndom.