Still et spørsmål

Barn mellom børs og katedral

Barn er konfliktstoff. Daglige røvere av tid og penger. En velsignelse og en plage. I denne boken presenteres en rekke ulike syn på barn og barndom.
thumb_27937741b72fe2867324f12f346a1a57