Still et spørsmål

Barns verdi. En barndom som "evneveik" på 1950-tallet

Denne boka skiller seg fra en rekke fagbøker om barn med lærevansker fordi den har en klar historiefaglig forankring. Fokus er satt på de kulturelle aspektene ved "evneveikhet". Hensikten er å skape innsikt i samspillet mellom kulturelle, politiske og sosiale prosesser da velferdsstaten var i en viktig utbyggingsfase.
barns-verdi