Begavede barn. En veiledning for foreldre og pedagoger

ISBN: 978-82-7935-237-2

Denne boken gir godt underbygget informasjon til foreldre og pedagoger om hvordan man kan oppnå balanse mellom overstimulering og understimulering. Tallrike tips for oppdragelse og støtte i hjemmet, i barnehagen, på skolen og blant likesinnede bidrar til å imøtekomme disse barnas spesielle anlegg og behov.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 237
Rabatt
Forfatter: Irene H. Ypenburg, Frank J. Mönks

• Hva er høy begavelse?
• Hvordan støtter man et evnerikt barn?
• Hvordan unngår man problemer med oppdragelse og skolegang?

Denne boken gir godt underbygget informasjon til foreldre og pedagoger om hvordan man kan oppnå balanse mellom overstimulering og understimulering. Tallrike tips for oppdragelse og støtte i hjemmet, i barnehagen, på skolen og blant likesinnede bidrar til å imøtekomme disse barnas spesielle anlegg og behov.

Martin Ystenes har skrevet et norsk forord. Han er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og tidligere leder av Mensa i Norge.

Oversatt fra tysk av Mette-Cathrine Jahr.


Dr. Franz J. Mönks er professor i «Psykologi og pedagogikk for evnerike barn» ved Radboud Universität Nijmegen, Nederland, grunnlegger av universitetssenteret for begavelsesforskning og president for Europeisk forening for høyt begavede barn.

Irene H. Ypenburg er skribent og forfatter av undervisningsmateriell til støtte for begavede elever i grunnskolen.


Forord til norsk utgave

Forord til første opplag

Forord til fjerde opplag

Innledning

Kapittel 1
Menneskelig utvikling er en dynamisk prosess

Kapittel 2
Hva er høy begavelse?
- Fire forskjellige forklaringsmodeller
- Et eksempel fra praksis 
- Flerfaktormodellen: evner + kreativitet + motivasjon 
- Nyere utviklinger

Kapittel 3
Forskjellige former for begavelse

Kapittel 4
Høy begavelse og talent

Kapittel 5
Finne og fremme: et uadskillelig tvillingpar i pedagogikken for høyt begavede

Kapittel 6
Barnet og det sosiale miljøet: gjensidig aksept og tilpasning
- Andreas 
- Anna 
- Alexander

Kapittel 7
Muligheter for stimulering utenfor skolen
- Hvordan møte barnets vitebegjær i hjemmet
- Hva er riktig støtte?
- Hva er overstimulering og overdreven støtte?
- Organisert støtte til begavede barn utenfor skolen

Kapittel 8
Støttetiltak på skolen 
- Økt tempo (akselerasjon)
- Berikelse av den normale undervisningen (anrikning)

Kapittel 9
Høyt begavede underytere

Kapittel 10
Eksempler på differensiert undervisning
- Jutta er høyt begavet
- Thomas er høyt begavet

Kapittel 11
Den reformpedagogiske bevegelsen
- Montessoripedagogikken: skjult læreplan for høyt begavede elever
- Jenaplanskolen: innebygget støtte til høyt begavede

Kapittel 12
Støtte til høyt begavede betyr: like utviklingsmuligheter for alle

Litteratur

Nyttige adresser


Utgitt i september 2008