De unge og katastrofenyheter

ISBN: 82-7935-157-4

Barn og ungdom konfronteres daglig med krig, barnedrap, ulykker, naturkatastrofer og hungersnød. Slike hendelser inntar en stadig bredere plass i nyhetene, og volden vi får se er blitt mer pervertert og påtrengende.
Veiledende pris med mva
Salgspris med rabatt
Pris: kr. 295
Rabatt
Forfatter: Soilikki Vettenranta

Barn og ungdom konfronteres daglig med krig, barnedrap, ulykker, naturkatastrofer og hungersnød. Slike hendelser inntar en stadig bredere plass i nyhetene, og volden vi får se er blitt mer pervertert og påtrengende. Vi reagerer knapt nok lenger på barn som er ofre for selvmordsbombere i Midtøsten eller på kloakkbarn i Romania. Nyhetsbildet er så mettet av tragiske barneskjebner at det har vært vanskelig å reagere når barn dør som resultat av underernæring, flomkatastrofer eller jordskjelv. Helt til dommedag veltet inn i stuene våre gjennom nyhetsbilder fra tsunami-katastrofen i Sørøst-Asia. Denne gangen var det annerledes, fordi vi hadde nordmenn, ”våre egne”, blant de døde og savnede.

Krigen i Irak, terrorangrepet 11. september, skolemassakren i Beslan og Sørøst-Asia-katastrofen har gjort det mer aktuelt enn noensinne å vite mer om hvordan de unge opplever og mestrer katastrofenyheter på fjernsynet. Denne boken bringer ny viten om dette viktige området. Forfatteren diskuterer også hvorvidt katastrofenyheter kan lede til noe positivt, for eksempel empati, sosial og etnisk bevissthet eller mobiliserende tiltak. I boken får de unge sin egen stemme. Norske ungdommer forteller selv om hvordan de har opplevd dramatiske krise- og katastrofenyheter i fjernsynet. To tråder er flettet sammen. Den ene er den empiriske: Ungdommene har vært medforskere i prosjektet. Den andre tråden er den teoretiske rammen og den viten som er ervervet om ulike sider ved katastrofenyheter. Det refereres også til undersøkelser i andre land.

Boken er rikt illustrert og er aktuell for undervisning i mediepedagogikk, journalistikk, film, medier og kommunikasjon.


Dr.polit. Soilikki Vettenranta er førsteamanuensis i mediepedagogikk ved NTNU i Trondheim. Hennes doktorgradsarbeid omhandlet medienes og myndighetenes håndtering av Tsjernobyl-ulykken. Hun er også utdannet fjernsynsjournalist fra Universitetet i Tammerfors, Finland.


Innledning

Kapittel I: De unge i medielandskapet
- Det flimrende skrekkabinett
- Nyhetskriterier
- Katastrofenyheter som sjanger
- Multinasjonale sosialiseringsagenter
- Fjernsynsnyheter - nyhetsnoveller?
- Mediene som syndebukker
- Nyhetssendinger for de unge
- Til drøfting

Kapittel II: De unge, nyheter og avmakt
- De unge i nyhetsbildet
- "Barndom" og "ungdom" som konstruksjoner
- Kritiske tilskuere
- Til drøfting
- Vær varsom
- Barn som nyhetsrekvisita
- Til drøfting

Kapittel III: Hva er vold?
- Fysisk, symbolsk og strukturell vold
- Voldelige nyheter ... i Australia
- ... i USA
- ... i Storbritannia
- Fiksjonsvold og faktavold
- Aggresjon og vold
- "Det kunne ha vært meg!"
- Til sammenligning
- Krigsnyheter
- Atomholocaust
- Foreldrekontroll
- Mestringsstrategier
- Til drøfting

Kapittel IV: Undersøkelse i Trøndelag
- Teoretisk forankring: fenomenologi
- Vitenskapelig metode: resepsjonsanalyse
- Problemstilling og datainnsamling
- Informantene
- Nyhetene
- Intervjuguide
- De unge som informanter

Kapittel V: Fortolkning av katastrofenyheter
- Opplevelse av nyheter
- Kontroll i hjemmene
- Norge og den store verden

Kapittel VI: Nyheter om ulike katastrofer
- Terrorangrepet 11. september
- Mestring i en barneskole
- Barnedrapene i Baneheia
- Hundedrapet på Vest-Torpa
- Drapet på en palestinsk gutt i Gaza
- Hungersnød og flomkatastrofe

Kapittel VII: Veien videre
- Opplevelse av rystende nyheter
- Fremtidsoptimisme
- Fra beskyttelse til mestring
- Mediepedagogikk gir kompetanse
- Hvordan takle krig og katastrofer i media?
- Til drøfting

Epilog I, november 2004

Epilog II, januar 2005

Noter

Referanser

Stikkord


Utgitt i april 2005